top of page

NEWS & EVENTS/
UUTISIA JA TAPAHTUMIA

October 24th, 2022
"Giant" in Christmas crime story anthology / "Jättiläinen" joulun dekkarinovelliantologiassa"

Markus Ahonen's Isaksson short story Jättiläinen (Giant) is included in the just published anthology of Christmas related crime stories 24 yötä jouluun (24 Nights to Christmas). The collection published by Tammi includes stories from 24 top Finnish crime authors.  More information about the collection can be found (in Finnish) HERE.

Markus Ahosen Isaksson-novelli Jättiläinen on mukana juuri ilmestyneessä jouluaiheisten dekkarinovelien antologiassa 24 yötä jouluun. Tammen julkaisemassa kokoelmassa on mukana 24 suomalaista eturivin dekkaristia.  Lisätietoa kokoelmasta löytyy  TÄÄLTÄ.

September 19th, 2022
"Elite of domestic suspense literature with strong social impact" / "Yhteiskunnallisesti kantaaottavan kotimaisen jännityskirjallisuuden valioita"

Helsingin Sanomat, the biggest newspaper in Finland, has given a raving review of the sixth Isaksson series novel Anna pahan kiertää (Let the Evil Get Around).

"Markus Ahonen's detective stories have long been among the elite of domestic suspense literature with strong social impact.

Let the Evil Get Around represents a direction in Ahonen's production that leads more and more towards a novel with social impact, where the detective story becomes secondary. The text conveys passion for the subject, but of course still also a skillfully composed detective plot element."

The full review by Pertti Avola can be read (in Finnish) HERE.

Helsingin Sanomat on julkaissut erinomaisen arvion kuudennesta Isaksson-sarjan romaanista Anna pahan kiertää.

"Markus Ahosen dekkarit ovat jo pitkään kuuluneet yhteiskunnallisesti kantaaottavan kotimaisen jännityskirjallisuuden valioihin.

Anna pahan kiertää edustaa Ahosen tuotannossa suuntaa, joka vie yhä enemmän kohti sosiaalisesti kantaaottavaa romaania, jossa dekkariaines alkaa olla toissijainen. Tekstistä välittyy palo aihetta kohtaan, mutta toki edelleen myös taitavasti sommiteltu dekkarin juonielementti."

Pertti Avolan arvion voi lukea TÄÄLLÄ.

August 27th, 2022
Markus in "How I Became Me" in Yle Radio 1 and Yle Areena /
Markus "Miten minusta tuli minä" -sarjassa Ylen Radio 1:ssä ja Yle Areenassa

Markus sat in an in-depth interview with Miia Krause for Yle Radio 1 and Yle Areena to talk about life, growing up to become an author. The interview "How I Became Me" is available in Yle Areena (regional restrictions) HERE.

Markus istui radioon Miia Krausen syvähaastateltavaksi sarjaan "Miten minusta tuli minä. Yle Radio 1:n haastattelu on kuultavissa Yle Areenassa (aluerajoituksin) TÄÄLLÄ.

August 20th, 2022
Literary walk in Kannelmäki /
Kirjakävelyllä Kannelmäessä

You can now do a literary walk in Kannelmäki suburb with a map including twelve locations and excerpts mentioned in books. One of them is Sitratori in Kannelmäki centre including a location and excerpt from Markus Ahonen's sixth Isaksson series novel Anna pahan kiertää (Let the Evil Get Around). Maps can be collected from Kannelmäki library.

Kannelmäessä voi nyt kävellä kirjakävelyn Kannelmäkeen liittyvien kirjallisten tapahtumien ja sitaattien siivittämänä. Mukana tapahtumapaikoissa ja sitaateissa on myös Markus Ahosen kuudes romaani Anna pahan kiertää.

Karttoja on saatavilla Kannelmäen kirjastosta.

June 18th, 2022
Wanderer in the imperfect world /
Epätäydellisen maailman matkalainen

Ruumiin kulttuuri (Body Culture), the quarterly journal of Suomen Dekkariseura (The Finnish Whodunnit Society) has published a six-page story on Markus, his works, life, inspiration and his homage to the late Matti Yrjänä Joensuu and his works. The story written by Päivi Remes can be read in the 2/2022 edition of the journal published in June.

Suomen Dekkariseuran Ruumiin kulttuuri -lehti on julkaissut kuusisivuisen jutun Markuksesta, hänen kirjoistaan, elämästään, inspiraatiostaan, sekä kunnianosoituksen Matti Yrjänä Joensuulle ja hänen töilleen. Päivi Remeksen kirjoittaman jutun voi lukea Ruumiin kulttuurin kesäkuussa ilmestyneestä numerosta 2/2022.

June 17th, 2022
Finnish Crime Author in Ireland/
Suomalainen dekkarikirjailija Irlannissa

Seura, a major weekly magazine in Finland has written a story about Markus, how he ended up living in Ireland, the country and his career. The story written by Erkki Meriluoto can be read (in Finnish) HERE.

Seura-lehti on julkaissut jutun Markuksesta, miten hän päätyi asumaan Irlantiin, Irlannista sekä Markuksen kirjailijan työstä. Erkki Meriluodon kirjoittaman jutun voi lukea TÄÄLTÄ.

June 8th, 2022
“The magic of the story will never disappear.”/
“Tarinan taika ei katoa koskaan.”

Tarinavirta literary website interviewed Markus about his career, inspiration and past and present surroundings. The whole story can be read (in Finnish) HERE.

Tarinavirta-sivusto haastatteli Markusta hänen kirjailijan urastaan, inspiraatiostaan sekä menneistä ja nykyisestä ympäristöstään. Jutun voi lukea TÄÄLTÄ.

March 25th, 2022
“Again a bullseye from Ahonen.”/
“Jälleen Ahoselta täysosuma.”

Suomen Dekkariseura (Finnish Whodunnit Society) Ruumiin kulttuuri (Body Culture) journal has published a raving review of the sixth Isaksson novel Anna pahan kiertää (Let the Evil Get Around).

"Again a bullseye from Ahonen”, Tuula Okkonen writes.

Suomen Dekkariseuran Ruumiin kulttuuri -lehti on julkaissut erinomaisen arvion kuudennesta Isaksson-romaanista Anna pahan kiertää.

“Jälleen Ahoselta täysosuma”, Tuula Okkonen kirjoittaa.

 
March 21st, 2022
Best right now/
Parasta juuri nyt

Kulttuuritoimitus has ranked the sixth Isaksson novel Anna pahan kiertää (Let the Evil Get Around) in their Parasta juuri nyt (Best right now) section.

The whole story can be read (in Finnish) HERE.

Kulttuuritoimitus on valinnut kuudennen Isaksson-romaanin Anna pahan kiertää Parasta juuri nyt -palstalle.

Kirjoituksen voi lukea TÄÄLTÄ.

December 23rd, 2021
"Undeniably the best domestic police novel of the autumn"/
"Kiistatta syksyn paras kotimainen poliisiromaani"

Suomen Kuvalehti, a major in-depth magazine in Finland, has reviewed the sixth Isaksson novel Anna pahan kiertää (Let the Evil Get Around).

“Anna pahan kiertää (Let the Evil Get Around) is undeniably the best domestic police novel of the autumn", Markus Ånäs writes.

The whole review written can be read (in Finnish behind codes) HERE.

Suomen Kuvalehti on arvioinut kuudennen Isaksson-romaanin Anna pahan kiertää.

"Anna pahan kiertää on kiistatta syksyn paras kotimainen poliisiromaani," Markus Ånäs kirjoittaa.

Arvostelun voi lukea maksumuurin takaa TÄÄLTÄ.

 
December 20th, 2021
"Brilliant depiction of the city"/
"Loistavaa  kaupunkikuvausta”

Kaleva and Lapin Kansa newspapers have reviewed the sixth Isaksson novel Anna pahan kiertää (Let the Evil Get Around). The review depicts the novel's mainline as Darwinistic suburban novel dealing with overgenerational exlusion and its causes. It also analyzes the book's literary style of writing, commentary on social political issues and harsh realism of the character trio as well as brilliant depiction of the city.

"Even Markus Ahonen's sixth Markku Isaksson detective novel does not fit into the formula of a traditional Nordic noir."

The whole review written by Heidi Lakkala can be read (in Finnish behind codes) HERE.

Kaleva ja Lapin Kansa ovat arvioineet kuudennen Isaksson-romaanin Anna pahan kiertää. Arviossa kuvataan romaanin olevan darwinistinen lähiöromaani ylisukupolvisesta selviytymiskamppailusta ja sen seurauksista. Arviossa kuvataan myös teoksen kaunokirjallisuudellisuutta, sosiaalipoliittisten asioiden puntarointia, kirjan ydinkolmikon rosoisen realistisia elämänvaiheita ja kirjan loistavaa kaupunkikuvausta.

"Markus Ahosen kuudeskaan  Markku  Isaksson  -dekkari  ei  mahdu  perinteisen  nordic  noirin  kaavaan."

Heidi Lakkalan kirjoittaman arvostelun voi lukea maksumuurin takaa TÄÄLTÄ.

 
December 20th, 2021
"Not detached from reality at all, just the contrary"/
"Ei todellakaan irrallaan todellisuudesta, päinvastoin.”

Kirjakaapin kummitus Literary Blog has reviewed the sixth Isaksson novel Anna pahan kiertää (Let the Evil Get Around). The review thanks the depth of the characters, depiction of what causes the spiral of evil actions and the book's social commentary.

"Based on the violent news lately, Let the Evil Get Around is not detached from reality at all, just the contrary."

The whole review can be read (in Finnish) HERE.

Kirjakaapin kummitus -kirjallisuusblogi on arvioinut kuudennen Isaksson-romaanin Anna pahan kiertää. Arviossa kiitetään kirjan hahmojen syvyyttä, pahojen tekojen taustaan liittyviä syitä ja yhteiskunnallista otetta.

“Väkivaltauutisoinnin perusteella Anna pahan kiertää ei todellakaan ole irrallaan todellisuudesta, päinvastoin.”

Koko arvostelun voi lukea blogista TÄÄLTÄ.

 
December 9th, 2021
Markus at Radio Helsinki with Laura Friman/
Markus Radio Helsingissä Laura Frimanin haastateltavana

Markus is today being interviewed in Radio Helsinki by Laura Friman about his latest Isaksson novel Anna pahan kiertää (Let the Evil Get Around). The interview can be heard at 15.20.

Markus on tänään Radio Helsingissä Laura Frimanin haastateltavana uusimmasta Isaksson-sarjan romaanista Anna pahan kiertää. Haastattelu kuullaan klo 15.20.

 
December 1st, 2021
Interview at the central criminal hoods in Kannelmäki/
Haastattelu kirjapahisten kotipaikan ytimessä Kannelmäessä

Markus was interviewed for Tanotorvi, the city newspaper around Kannelmäki area in Helsinki. The newest Isaksson series novel Anna pahan kiertää (Let the Evil Get Around) has its bad guys living, growing up and operating from Kannelmäki. The story written by Jauri Varvikko can be read in Finnish HERE.

Markuksen haastattelu Kannelmäen seudulla ilmestyvässä Tanotorvessa on julkaistu tänään. Uusimmassa Isaksson-sarjan romaanissa Anna pahan kiertää rikosvyyhden keskiössä kulkeva joukko asuu, kasvaa ja operoi Kannelmäessä. Jauri Varvikon kirjoittama juttu on luettavissa TÄÄLLÄ.

 
November 25th, 2021
Markus at Radio Rock with Jone Nikula/
Markus Radio Rockissa Jone Nikulan haastateltavana

Markus is today being interviewed in Radio Rock Finland by legendary Jone Nikula. Jone has this week rewarded listeners with Markus's latest Isaksson series novel Anna pahan kiertää (Let the Evil Get Around).

Markus on tänään Radio Rockissa Jone Nikulan haastateltavana. Jone on tällä viikolla palkinnut kuulijoitaan Markuksen uusimmalla Isaksson-sarjan romaanilla Anna pahan kiertää.

November 24th, 2021
Crime novel events taking place in Asikkala/
Rikosromaanissa liikutaan Asikkalassa

Päijät-Häme has published a story about Markus and the new Isaksson novel Anna pahan kiertää (Let the Evil Get Around). The book has events taking place in Asikkala area.

The story "Crime novel events taking place in Asikkala" is written by Antti Hartikainen.

Päijät-Häme on julkaissut jutun Markuksesta ja kuudennesta Isaksson-romaanista Anna pahan kiertää. Kirjan tapahtumista osa sijoittuu levikkialueelle Asikkalan seudulle. Jutun "Rikosromaanissa liikutaan Asikkalassa" on kirjoittanut Antti Hartikainen.

November 24th, 2021
Back to childhood suburb Martinlaakso/
Takaisin lapsuudenlähiö Martinlaaksoon

Vantaan Sanomat has published a story about Markus, his works, work methods when writing and the new Isaksson novel Anna pahan kiertää (Let the Evil Get Around). The story "The former Martinlaakso resident is happy to place his story in familiar places" written by Marko Toikkanen can be read in Finnish HERE.

Vantaan Sanomat on julkaissut jutun Markuksesta, hänen kirjoittamismetodeistaan, kuudennesta Isaksson-romaanista Anna pahan kiertää ja sen taustoista. Marko Toikkasen kirjoittama haastattelu "Entinen martinlaaksolainen sijoittaa mielellään tarinansa tutuille kulmille" on luettavissa TÄÄLLÄ.

 
November 23rd, 2021
The bad feelings of the youth flare up as blatant violence in Markus Ahonen's new novel/
Nuorison paha olo leimahtaa silmittömäksi väkivallaksi Markus Ahosen romaanissa

Etelä-Suomen Sanomat and Keskisuomalainen and Savon Sanomat group newspapers around Finland have published a story about Markus, his works, the new Isaksson novel Anna pahan kiertää (Let the Evil Get Around) and its backgrounds. The story "The bad feelings of the youth flare up as blatant violence in Markus Ahonen's new novel" written by Ilkka Kuosmanen can be read in Finnish  (behind codes) HERE.

Etelä-Suomen Sanomat ja Keskisuomalainen ja Savon Sanomat -konsernin lehdet ympäri Suomea ovat julkaisseet jutun Markuksesta, kuudennesta Isaksson-romaanista Anna pahan kiertää ja sen taustoista. Ilkka Kuosmasen kirjoittama haastattelu on luettavissa (koodien takaa) TÄÄLLÄ.

 
November 16th, 2021
Markus at FinnRadio.FM/
Markus FinnRadio.FM:ssä

 

Markus will be appearing in FinnRadio.FM to talk about his sixth Isaksson novel Anna pahan kiertää (Let the Evil Get Around). His interview will be run several times a day.

Markus on tänään haastateltavana FinnRadio.FM:ssä tuoreesta, kuudennesta Isaksson-romaanistaan Anna pahan kiertää. Haastattelu kuullaan useamman kerran päivän aikana.

 
November 15th, 2021
Myyr York Crime evening /
Myyr York Crime -dekkari-ilta

 

Markus will be appearing at his childhood and younghood surroundings in a special Myyr York Crime evening in Myyrmäki in Vantaa. He is being interviewed by actor Kasperi Nordman from Mamia Company in Myyräncolo, Kasperi and Markus also read excerpts from Isaksson novels, also from the new, sixth Isaksson novel Anna pahan kiertää (Let the Evil Get Around).

Markus palaa kasvujuurilleen Länsi-Vantaalle erityisessä Myyr York Crime -dekkari-iltamassa. Markusta haastattelee näyttelijä Kasperi Nordman. Kasperi ja Markus lukevat otteita Isaksson-sarjan kirjoista, myös tuoreesta, kuudennesta Isaksson-romaanista Anna pahan kiertää.

November 10th, 2021
Author Markus Ahonen wants to find out why evil begins to circulate / Kirjailija Markus Ahonen haluaa selvittää, miksi paha aloittaa kiertämisensä

 

Vuosaari city newspaper in Helsinki has published a story "Author Markus Ahonen wants to find out why evil begins to circulate" about Markus and the sixth Isaksson novel Anna pahan kiertää (Let the Evil Get Around). The story written by Antti Honkanen can be read in Finnish HERE.

Vuosaari-lehti on julkaissut haastattelun Markuksesta ja hänen kuudennesta Isaksson-romaanistaan Anna pahan kiertää. Antti Honkasen kirjoittama haastattelu "Kirjailija Markus Ahonen haluaa selvittää, miksi paha aloittaa kiertämisensä" löytyy TÄÄLTÄ.

November 5th, 2021
Socially stand-taking novels/ Yhteiskunnallisesti kantaaottavia romaaneja

Kulttuuritoimitus has published a story about Markus and his socially stand-taking books including the just published sixth Isaksson novel Anna pahan kiertää (Let the Evil Get Around), which tells the stories about the excluded ones in the suburbs. Interview, which was done by Päivi Vasara in Tampere, can be read in Finnish HERE.

Kulttuuritoimitus on julkaissut haastattelun Markuksesta ja hänen yhteiskunnallisesti kantaaottavista kirjoistaan sekä lähiöiden syrjäytyneistä kertovasta romaanistaan Anna pahan kiertää. Päivi Vasaran Tampereella tekemä haastattelu löytyy TÄÄLTÄ.

 
November 4th, 2021
Sixth Isaksson series novel 'Anna pahan kiertää' (Let the Evil Get Around) published today/ Kuudes Isaksson-romaani Anna pahan kiertää julkaistu tänään

The sixth Isaksson novel 'Anna pahan kiertää' (Let the Evil Get Around) has been published today. More information about the book can be found on publisher WSOY website HERE. And the text sample in Finnish HERE.

Kuudes Isaksson-romaani Anna pahan kiertää on julkaistu virallisesti tänään. Lisätietoa romaanista löytyy kustantaja WSOY:n sivuilta TÄÄLTÄ. Lukunäyte kirjasta löytyy TÄÄLTÄ.

November 3rd, 2021
Back to distressing suburban youth / Paluu ahdistavaan lähiönuoruuteen

Helsingin Sanomat, the biggest newspaper in Finland and the second biggest newspaper in the Nordic countries has published a two-page story in its Vantaa supplement about Markus, the sixth Isaksson novel 'Anna pahan kiertää' (Let the Evil Get Around) and its connections to Markus and his youth in Martinlaakso suburb in Vantaa.

The whole story written by (not related) Hannamari Ahonen can be found in Finnish HERE.

Helsingin Sanomat on julkaissut Vantaa-liitteessä aukeaman jutun Markuksesta, kuudennesta Isaksson-romaanista Anna pahan kiertää ja sen kytköksistä Markuksen nuoruuteen ja nuoruudenlähiö Martinlaaksoon.

Koko (ei sukulaisen) Hannamari Ahosen kirjoittama juttu löytyy TÄÄLTÄ.

November 3rd, 2021
"Bomb Explosion in a suburb" / "Pommi-isku lähiössä"

Kaarina-lehti local newspaper in Southwest Finland has published a story about the sixth Isaksson novel 'Anna pahan kiertää' (Let the Evil Get Around).

The whole story can be found in Finnish HERE.

Varsinais-Suomessa ilmestyvä Kaarina-lehti on julkaissut jutun kuudennesta Isaksson-romaanista Anna pahan kiertää.

Koko juttu löytyy TÄÄLTÄ.

November 1st, 2021
"10+1 Most Addictive Detective Novels" / "10+1 koukuttavinta dekkaria"

Keskisuomalainen newspaper in Central Finland and Savon Sanomat in Savonia region have published in its "10+1 most addictive detective novels for November" collection the first review of the sixth Isaksson novel 'Anna pahan kiertää' (Let the Evil Get Around) to be published on Thursday.

"In addition to investigating brutal violent crimes, the focus is also on what causes violence. It is brave and important to ask it in detective stories as well.

Ahonen manages to reach many perspectives on intergenerational exclusion."

The whole review can be found in Finnish behind the pay wall HERE.

Keskisuomalaisen ja Savon Sanomien "10+1 koukuttavinta dekkaria marraskuuhun" -kollaasissa on ensimmäinen arvostelu torstaina ilmestyvästä kuudennesta Isaksson-romaanista Anna pahan kiertää.

"Julmien väkivaltarikosten selvittämisen lisäksi keskiössä on myös kysymys, mikä väkivaltaa aiheuttaa. On rohkeaa ja tärkeää kysyä sitä dekkareissakin.

Ahonen onnistuu tavoittamaan monta näkökulmaa ylisukupolviseen syrjäytymiseen."

Koko arvostelu löytyy Keskisuomalaisen sivuilta (maksumuuri) TÄÄLLÄ.

March 7th, 2021
'Anna pahan kiertää' ('Let the Evil Get Around') out in November 2021 / 'Anna pahan kiertää' julkaistaan marraskuussa 2021

Sixth Isaksson series novel 'Anna pahan kiertää'  ('Let the Evil Get Around') will be published in November 2021 in its original language Finnish. More information (in Finnish) can be found on the publisher WSOY site HERE.

Kuudes Isaksson-sarjan romaani  'Anna pahan kiertää' julkaistaan marraskuussa 2021. Lisätietoa tulevasta romaanista löytyy kustantaja WSOY:n sivuilta TÄÄLTÄ.

 
December 21st, 2020
Sixth Isaksson novel out in autumn 2021 / Kuudes Isaksson-romaani julkaistaan syksyllä 2021

Sixth Isaksson series novel will be published in autumn season 2021 in its original language Finnish. The contract was signed on Friday December 18th. Publisher for the book, as for the whole series, is WSOY, which belongs to international Bonnier Group.

Kuudes Isaksson-sarjan romaani julkaistaan syyskaudella 2021. Kustannussopimus allekirjoitettiin 18.12.2021. Teoksen kustantaja on Isaksson-sarjaa julkaiseva WSOY.

 
September 24th, 2020
Markus's short story in a charity book published / Markuksen novelli mukana hyväntekeväisyyskirjassa

Just published Joulukalenteri: hotelli Sylvia (Christmas Calendar: Hotel Sylvia) is a collection of short stories including 24 authors. Also included is Markus's short story "Rakkautesi jäljet vihloo rintaa" (Traces of Your Love Ache the Chest). The proceeds of the collection go to charity for the Veikko and Lahja Hursti Mercy Association.

More about the book can be read (in Finnish) HERE.

Juuri ilmestyneessä Joulukalenteri: hotelli Sylvia -novellikokoelmassa on mukana 24 kirjoittajaa. Mukana on myös Markuksen novelli "Rakkautesi jäljet vihloo rintaa". Kokoelman tuotto menee hyväntekeväisyyteen Veikko ja Lahja Hurstin Laupeudentyö -yhdistykselle.
Lisää kirjasta voi lukea TÄÄLTÄ.

May 26th, 2020
Markus's short story in a charity book before Christmas 2020 / Markuksen novelli joulun 2020 hyväntekeväisyyskirjassa

In the autumn, there will be a small jump outside the crime genre. Joulukalenteri: hotelli Sylvia (Christmas Calendar: Hotel Sylvia) is a collection of short stories including 24 authors. Also included is Markus's short story "Rakkautesi jäljet vihloo rintaa" (Traces of Your Love Ache the Chest). The proceeds of the collection go to charity for the Veikko and Lahja Hursti Mercy Association.

More about the book can be read (in Finnish) HERE.

Syksyllä tapahtuu pieni hyppäys dekkarigenren ulkopuolelle. Joulukalenteri: hotelli Sylvia -novellikokoelmassa on mukana 24 kirjoittajaa. Mukana on myös Markuksen novelli "Rakkautesi jäljet vihloo rintaa". Kokoelman tuotto menee hyväntekeväisyyteen Veikko ja Lahja Hurstin Laupeudentyö -yhdistykselle.
Lisää kirjasta voi lukea TÄÄLTÄ.

 
 
August 30th, 2019
"Time to pull the curtain to the side" / "Aika vetäistä esirippu sivuun"

Satakunnan Kansa newspaper has published a great review on the fifth Isaksson novel Sieluttomat (The Soulless).

”The Soulless is not in a traditional way hardboiled, not maybe even a crime novel, if anyone even writes them anymore in this past-Henning Mankell era. The work's name page this is about ”the novel about crimes and conscience”. That fits well too.

The work can also surprise. Especially its ending downrightly startled at least me.

Colleague Kai Hirvasnoro already wrote when reviewing Ahonen's previous book Heart-Crushing Party (2016), that Markus Ahonen would be ”one of the most carefully guarded secrets in Finland”. If this is so, now at its latest it has become the time to pull the curtain to the side.”

The full review (in Finnish) can be read HERE.

Satakunnan Kansa on julkaissut erinomaisen arvion viidennestä Isaksson-romaanista Sieluttomat.
”Sieluttomat ei ole perinteisellä tapaa kovaksikeitetty, eikä ehkä edes dekkari, jos niitä enää kukaan näinä Henning Mankellin jälkeisinä aikoina kirjoittaa. Teoksen nimilehden mukaan kyseessä on ”romaani rikoksista ja omastatunnosta”. Sopii sekin.
Teos osaa myös yllättää. Erityisesti sen loppu suorastaan hätkähdytti ainakin minut.
Kollega Kai Hirvasnoro kirjoitti jo arvioidessaan Ahosen edellistä kirjaa, eli Sydämenmurskajaisia (2016), että Markus Ahonen olisi ”yksi Suomen tarkimmin varjelluista salaisuuksista”. Jos näin on, niin viimeistään nyt on tullut aika vetäistä esirippu sivuun.”

Koko arvostelun voi lukea TÄÄLTÄ.

 
July 18th, 2019
"Original voice in Finnish detective literature" / "Omaperäinen ääni suomalaisessa dekkarissa"

 

Ruumiin kulttuuri (Body Culture) quarterly journal published by The Finnish Whodunnit Society has published a review of Sieluttomat (The Soulless).

"Ahonen's narrative is very atmospheric and based on feelings, snapshots and memories. He brings events forward through people's thoughts and movements of mind rather than action.

Ahonen has brought a little bit different, original voice to Finnish detective literature”, Pekka Turunen writes.

Suomen dekkariseuran Ruumiin kulttuuri -lehti on julkaissut hyvän arvostelun viidennestä Isaksson-romaanista Sieluttomat.

"Ahosen kerronta on hyvin tunnelmoivaa ja tunteisiin, tuokiokuviin ja muistoihin perustuvaa. Hän vie tapahtumia eteenpäin enemmän ihmisten ajatusten ja mielenliikkeiden kuin toiminnan kautta.

Ahonen on tuonut suomalaiseen dekkariin vähän erilaisen, omaperäisen äänen”, Pekka Turunen kirjoittaa.

 
June 19th, 2019
”The Soulless is a literary detective novel masterpiece” /
”Sieluttomat on kaunokirjallinen mestaridekkari”

 

 

Kai Hirvasnoro, Managing Editor of Kansan Uutiset newspaper and former member of The Clew of the Year jury has published a raving review of the fifth Isaksson novel The Soulless mentioning its potential to win both The Clew of the Year and prestigious Finlandia Prizes.

”What if there was a Finnish crime novel, which has a fine and wiry plot, but it is not the one that you remember it in the first place? It would have a police, a robbery league's genius-like leader, and one of its member, whose conscience is hurting. All those three personalities and their motivators would be examined believably through their backgrounds. We'd be in the intersection of literary fiction and crime literature.

Markus Ahonen's The Soulless is such a tour de force.

At the latest with The Soulless, Ahonen steps into that Finnish detective novel top, from which both the Clew (of the Year) and Finlandia Prize winners are picked with the same book.”

 

 

Kai Hirvasnoro, Kansan Uutisten toimituspäällikkö ja Vuoden johtolanka -raadin taannoinen jäsen, on julkaissut ylistävän arvostelun viidennestä Isaksson-romaanista Sieluttomat. Hän nostaa esille Sieluttomien potentiaalin Vuoden johtolanka – ja Finlandia-palkinto -mietinnöissä.

”Entä jos olisi suomalainen rikosromaani, jossa on hieno ja jäntevä juoni, mutta se ei jääkään päällimmäisenä mieleen? Siinä olisi poliisi, ryöstäjäliigan nerokas johtaja, ja yksi sen jäsen, jota omatunto kalvaa. Kaikkien kolmen persoonaa ja vaikuttimia tutkittaisiin uskottavasti heidän taustastaan käsin. Oltaisiin kaunokirjallisuuden ja dekkarin leikkauspisteessä.

Markus Ahosen Sieluttomat on sellainen taidonnäyte.

Viimeistään Sieluttomilla Ahonen astuu siihen Suomen dekkarikärkeen, jonka joukosta poimitaan sekä Johtolanka- että Finlandia-palkinnon voittaja samalla kirjalla.”

 
June 16th, 2019
“Isaksson detective novels have already crossed the limits of the usual suspense story” /
”Isaksson-dekkarit ovat jo ylittäneet tavanomaisen jännitystarinan rajat”

 

Helsingin Sanomat, the biggest daily morning newspaper in Finland and the second biggest daily morning newspaper in the Nordic countries has published a great review of the fifth Isaksson novel The Soulless.
“The Isaksson detective novels by Markus Ahonen, who lives in Ireland, have already crossed the limits of the usual suspense story. In his fifth book, Ahonen weaves a multilayered psychological net on police Markku Isaksson's and the criminals' he is hunting personal history and mental landscapes.
In addition to describing the basic work of the police, I'm assured by the subplot of a family dad who has joined the robbery gang, only wanting a little better life for his loved ones.
And also the story's surprise turn works well. The avenger will also find his own avenger, if he goes on that road.”

The review by Pertti Avola in the review collection can be read in Finnish HERE.


 

Helsingin Sanomat on julkaissut erinomaisen arvostelun viidennestä Isaksson-romaanista Sieluttomat.
”Irlannissa asuvan Markus Ahosen Isaksson-dekkarit ovat jo ylittäneet tavanomaisen jännitystarinan rajat. Viidennessä kirjassaan Ahonen kutoo monitasoisen psykologisen verkon niin poliisi Markku Isakssonin kuin hänen jahtaamiensa rikollisten henkilöhistoriasta ja mielenmaisemista.
Poliisin perustyön kuvauksen lisäksi vakuuttaa sivujuoni ryöstökoplaan liittyneestä perheenisästä, joka haluaa vain hieman parempaa elämää läheisilleen.
Ja tarinan yllätyskäännekin toimii. Kostajallekin löytyy aina kostaja, jos sille tielle lähtee.”

Pertti Avolan kirjoittaman arvion voi lukea kokonaisuudessaan TÄÄLTÄ.

May 25th, 2019
Midsummer Bride Anthology out in June / Juhannusmorsian-antologia julkaistaan kesäkuussa

 

Markus is taking part in an anthology to be published in June. Juhannusmorsian – Valon ja varjon tarinoita III (Midsummer Bride – Stories of Light and Shadows, vol 3), will include 14 suspense stories from Finnish front row authors. Stories circulate around the theme of midsummer. Markus' story will be named Ase kourassa myrskyä odottaa (Waits for the Storm Gun in His Hand).

 

 

Markus on mukana kesäkuussa ilmestyvässä antologiassa Juhannusmorsian – Valon ja varjon tarinoita III. Kokoelma sisältää 14 juhannuksen ympärille kiertyvää jännitystarinaa suomalaisilta eturivin kirjailijoilta. Markuksen novelli on nimeltään Ase kourassa myrskyä odottaa.

 
 
May 16th, 2019
Story about Markus and a brand new Isaksson short story in Myyr York Times / Markuksen haastattelu ja uusi Isaksson-novelli Myyr York Timesissa

 

Myyr York Times, a city newspaper published in Western Vantaa where Markus grew up, has published a story about Markus and a brand new Isaksson short story Me kirotut taking place in Martinlaakso, the suburb where Markus grew up, and nearby areas Myyrmäki, Silvola and Malminkartano. The interview by Ari Martinaho and Markus' short story can be read in Myyr York Times digital version (in Finnish) on pages 1 and 6-13 HERE.

Länsi-Vantaalla ilmestyvä kaupunkilehti Myyr York Times on julkaissut kansikuvineen ison jutun Markuksesta. Lehdessä on myös Markuksen kasvulähiöön Martinlaaksoon ja lähikulmille Myyrmäkeen, Silvolaan ja Malminkartanoon sijoittuva upouusi Isaksson-novelli Me kirotut. Ari Martinahon kirjoittaman haastattelun ja Markuksen uuden novellin voi lukea Myyr York Timesin näköislehdestä sivuilta 1 ja 6-13 TÄÄLTÄ.

 
May 15th, 2019
Markus interviewed for Vuosaari-lehti / Markuksen haastattelu Vuosaari-lehdessä

 

Markus was interviewed for Vuosaari-lehti, a paper published in Vuosaari in Eastern Helsinki, where some of his books take place and Markus spends time while in Finland. Interview written by Antti Honkanen can be read HERE.

Markuksen haastattelu on luettavissa tämän viikon Vuosaari-lehdessä. Vuosaari on ollut paljon esillä Markuksen kirjoissa ja paikat ovat muutenkin tuttuja Markukselle. Antti Honkasen tekemä haastattelu on luettavissa TÄÄLTÄ.

May 14th, 2019
"Recommended especially to all friends of quality suspense literature" / "Voi suositella varsinkin kaikille laadukkaan jännityskirjallisuuden ystäville"

 

Satu Järvinen from Kirjat kertovat literary blog has written a great REVIEW of Sieluttomat (The Soulless):

“I liked the fast tempo of the book. It really doesn't get jammed at all, so a thick crime novel pages are turning by themselves. Precise depiction of milieu attracted also, since while reading I got a strong feeling that the author writes about many places that are familiar and important to him.

The Soulless is headlined aptly as a novel about crimes and conscience. It very truly is like that.

Question is, what can you justify with difficult childhood experiences and past, with which you can not necessarily ever be fully comfortable with?

The book can be recommended especially to all friends of quality suspense literature. And what's best, Isaksson's story has been promised to continue.”

Satu Järvinen Kirjat kertovat kirjallisuusblogista on kirjoittanut erinomaisen ARVION Sieluttomista:

“Pidin kirjan nopeatempoisuudesta, paikallaan ei tosiaankaan junnata, joten paksun dekkarin sivut kääntyvät kuin itsestään. Tarkat miljöökuvaukset viehättivät myös, sillä lukiessa tuli vahva tunne siitä, että kirjailija kirjoittaa monista itselleen tutuista ja tärkeistä paikoista.

Sieluttomat on otsikoitu osuvasti romaaniksi rikoksista ja omastatunnosta. Sellainen se toden totta on. Kysymys kuuluu, mitä kaikkea voi oikeuttaa vaikeilla lapsuudenkokemuksilla ja menneisyydellä, jonka kanssa ei välttämättä koskaan pysty olemaan täysin sinut?

Kirjaa voi toki suositella muutenkin varsinkin kaikille laadukkaan jännityskirjallisuuden ystäville. Ja mikä parasta, Isakssonin tarinaan on luvassa jatkoa.”

 
May 13th, 2019
"A Virtuoso Writer" / "Taiturimainen kirjoittaja"

 

Leena-Maija from LM-mummin kirjastossa literary blog has written a superb REVIEW of Sieluttomat (The Soulless):

“It is always delightful when you bump into a yet unknown author's well and finely written book. Markus Ahonen's Sieluttomat (WSOY 2019, 473 p.) is exactly like that.

Everything happens while Ravel's Bolero is being played. Gradually the music starts playing also in reader's head.

Narrative is psychologically finetuned and very believable.

Markus Ahonen is a virtuoso writer. Everything is weaved together skillfully and with care.”

Leena-Maija LM-mummin kirjastossa -kirjallisuusblogista on kirjoittanut erinomaisen ARVOSTELUN Sieluttomista:

"Aina on ilahduttavaa kun kohdalle osuu ennestään tuntemattoman kirjailijan hyvin ja huolella kirjoitettu kirja. Markus Ahosen Sieluttomat (WSOY 2019, 473 s.) on juuri sellainen.

Kaikki tapahtuu Ravelin Boleron mukaan. Musiikki alkaa soida vähitellen lukijankin päässä.

Kerronta on psykologisesti hienovaraista ja hyvin uskottavaa.

Markus Ahonen on taiturimainen kirjoittaja. Kaikki on punottu yhteen taitavasti ja huolellisesti.”

 
May 9th, 2019
”What is important?” / 
”Mikä on tärkeää?

 

Seura, one of the major magazines published in Finland, has selected Sieluttomat (The Soulless) as one of the Mother's Day book recommendations. Editor-in-chief Erkki Meriluoto describes the fifth Isaksson series novel to be a gripping jump into the world of murder mysteries.

”If the Mother's Day hero is from the capital region, the story offers precise depiction of places for the imagination to take over. Though some events take place also in Hämeenkoski and the Balkan sceneries. In addition to places, the book offers a nostalgic jump into atmosphere created by 1980's music. The depiction of good and evil in the crime novel surprises the reader chapter by chapter and makes you in a warm way see, what is in the end important in life.”

Read in Finnish HERE.


Seura-lehti on ottanut Sieluttomat mukaan äitienpäivän kirjavinkkisuosituksiin. Vastaava päätoimittaja Erkki Meriluoto kuvailee viidettä Isaksson-sarjan romaania pitäväksi hypyksi murhamysteerien maailmaan.

”Jos äitienpäivän sankari on kotoisin pääkaupunkiseudulta, tarjoaa tarina tarkkaa kuvausta tutuista paikoista mielikuvituksen laukattavaksi. Toki välillä käydään Hämeenkoskella ja Balkanin maisemissa asti. Paikkojen lisäksi kirja tarjoaa mukavan nostalgiahypyn 1980-luvun musiikin luomien tunnelmien ääreen. Ihmismielen hyvää ja pahaa kuvaava dekkari yllättää lukijan luvusta toiseen ja saa lämpimällä tavalla näkemään, mikä elämässä lopulta on tärkeää.”

Lue TÄÄLTÄ.

 
May 2nd, 2019
"Writing was some kind of an obsession" / "Kirjoittaminen oli jonkinasteinen pakkomielle"

 

Seura, one of the major magazines published in Finland, has published a story about Markus, his life in Ireland and his way to become an author. "Writing was some kind of an obsession" was written by Milla Ollikainen.

Markuksen tuore haastattelu on luettavissa tämän viikon Seura-lehdessä. Milla Ollikaisen kirjoittama juttu "Kirjoittaminen oli jonkinasteinen pakkomielle" kertoo Markuksesta, päätymisestä Irlantiin ja tiestä kirjailijaksi.

April 30th, 2019
In the Skins of Evil /
Pahan nahoissa

 

Kaarina-lehti local newspaper, where Markus used to work before, has published a story about Markus and fifth Isaksson series novel The Soulless. The story In the Skins of Evil by Kaisu Hautamäki can be read (behind the codes) HERE.

Kaarina-lehti, jossa Markus oli aikoinaan töissä, on julkaiassut jutun Markuksesta ja viidennestä Isaksson-romaanista Sieluttomat. Kaisu Hautamäen kirjoittama juttu Pahan nahoissa on luettavissa koodien takaa TÄÄLTÄ.

April 17th, 2019
Where it all starts /
Mistä kaikki alkaa

 

Keski-Häme, a local newspaper published in Central Tavastia region, has published a story about Markus and The Soulless. It goes to the location in Hämeenkoski where the novel starts and where Markus spent his childhood summers. The story written by Sirpa Suvanto can be read (behind the codes) HERE.

Keski-Häme on julkaissut jutun Markuksesta ja Sieluttomista. Jutussa kuljetaan romaanin tapahtumapaikoille Hämeenkoskelle, jossa Markus vietti lapsuutensa kesät. Sirpa Suvannon jutun voi lukea koodien takaa TÄÄLTÄ.

April 17th, 2019
"Crime Author Markus Ahonen feels like home in Turku"/
"Dekkarikirjailija Markus Ahonen on Turussa kuin kotonaan"

Markus was interviewed by Tuomo Karhu for Turun Sanomat, the third biggest daily morning newspaper in Finland.

Formula stars Mika Häkkinen and Mika Salo, Jorma Hynninen (opera singer), Amorphis band... Many world class stars come from Martinlaakso in Vantaa. From the same suburb to the world was catapulted also crime author Markus Ahonen.

In the review Erkki Kanerva calls the newest Isaksson novel Sieluttomat (The Soulless) "a thoroughbred detective story".

Interview done at Markus' young adulthood summer job place, Turku river ferry Föri, can be read (subscribers only) in Finnish HERE.

 

Tuomo Karhu haastatteli Markusta Turun Sanomiin. Kuvat otettiin Markuksen nuoren aikuisuuden kesätyöpaikalla, Turun legendaarisella Föri-jokilautalla!

Formulatähdet Mika Häkkinen ja Mika Salo, Jorma Hynninen, Amorphis-yhtye... Vantaan Martinlaaksosta on noussut monta maailmanluokan tähteä. Samasta lähiöstä maailmalle sinkoutui myös dekkarikirjailija Markus Ahonen.

Arvostelussa Erkki Kanerva kuvailee uutta Isaksson-romaania Sieluttomat "täysiveriseksi dekkariksi".

Haastattelu TÄÄLLÄ.

April 17th, 2019
Lähitieto interview/
Lähitiedon haaastattelu

Markus was interviewed for Koillis-Helsingin Lähitieto. Interview by Teija Loponen can be read in Finnish HERE.

 

Markusta haastateltiin Koillis-Helsingin Lähitieto-lehteen. Teija Loposen haastattelun voi lukea TÄÄLTÄ.

April 11th, 2019
Markus in Finnish authors abroad interview/
Markus ulkosuomalaiskirjailijoiden haastattelusarjassa

Markus has been interviewed for Viherjuuria blog in the Finnish authors abroad series. Interview by author Heidi Viherjuuri with pictures of Ireland can be read in Finnish HERE.

 

Markusta haastateltiin Suomen mediakierroksen keskellä Viherjuuria-blogin Ulkosuomalaiset kirjailijat -sarjaan. Kirjailija Heidi Viherjuuren tekemän haastattelun Irlanti-kuvineen voi lukea TÄÄLTÄ.

April 7th, 2019
Markus interviewed for Aamulehti/
Markus Aamulehden haastattelussa

Aamulehti, the second biggest daily morning newspaper in Finland, has published Markus Määttänen's two-page story about Markus. It depicts his unusual career path as an author and his experience at age 14, which made him pursue a career as an author. For the first time, this story also tells about Markus' report trip to Lebanon, in the border of Syria, which brought the foreign war correspondents who died in the shelling in Baba Amr in Homs in February 2012 to his fourth Isaksson novel Sydämenmurskajaiset (Heart-Crushing Party).

 

Aamulehti on julkaissut Markus Määttäsen kahden sivun jutun Markuksesta, hänen epätavallisesta urapolustaan kirjailijana ja nuoruudenkokemuksesta 14-vuotiaana, joka sai hänet hakeutumaan kirjailijaksi. Jutussa kerrotaan nyt ensi kertaa Markuksen reportaasimatkasta Libanoniin Syyrian rajalle, joka toi helmikuussa 2012 Syyrian Homsin Baba Amrissa surmansa saaneet journalistit mukaan Markuksen edelliseen Isaksson-romaaniin Sydämenmurskajaiset.

 
April 5th, 2019
Sieluttomat (The Soulless) in Suomen Kuvalehti detective novel tips/
Sieluttomat Suomen Kuvalehden dekkaritärpeissä

Sieluttomat (The Soulless) has been included in Suomen Kuvalehti magazine's detective novel tips. The tip story Markus Ahonen offers hard play in 1990's Vantaa can be read in Finnish HERE.

 

Sieluttomat on napattu Suomen Kuvalehden dekkaritärppeihin. Vinkkitarina Markus Ahonen tarjoaa kovaa peliä 1990-luvun Vantaalla on luettavissa TÄÄLTÄ.

 
April 5th, 2019
"Criminal dad lives in Ruoholahti in Markus Ahonen's new detective novel"/
"Rikollinen isä asuu Ruoholahdessa Markus Ahosen uudessa dekkarissa"

Rauno Hietanen from Ruoholahden Sanomat city newspaper and Markus did a tour in the scenes from Sieluttomat (The Soulless) where criminal character Aki and his family live. The story Criminal dad lives in Ruoholahti in Markus Ahonen's new detective novel can be read in Finnish HERE.

 

Ruoholahden Sanomien Rauno Hietanen ja ja Markus kävivät kierroksella Ruoholahdessa, jossa Sieluttomien rikollishahmo Aki ja hänen perheensä asuvat. Juttu Rikollinen isä asuu Ruoholahdessa Markus Ahosen uudessa dekkarissa on luettavissa TÄÄLTÄ.

April 3rd, 2019
Markus @ Radio Rock interview with Jone Nikula /
Markus Radio Rockissa Jone Nikulan haastattelussa

Markus was interviewed in Radio Rock by Jone Nikula on Wednesday April 3rd. Jone praised the latest Isaksson novel Sieluttomat (The Soulless) to be one of the ultimately best crime-themed novels of the year already.
The interview in Finnish can be found from Jone's day shift podcasts on that day starting at  02:48:40.

 

Markus oli Radio Rockissa Jone Nikulan vieraana keskiviikkona 3.4. Jone hehkutti Isaksson-sarjan viimeisintä romaania Sieluttomat jo nyt ehdottomasti yhdeksi vuoden parhaista dekkareista.
Haastattelu löytyy Jonen päivävuoron podcasteista tuolta päivältä alkaen kohdasta 02:48:40.

April 3rd, 2019
"From Hämeenkoski to Balkan"/
"Hämeenkoskelta Balkanille"

Markus was interviewed for Päijät-Häme local newspaper in Lahti region. The interview From Hämeenkoski to Balkan by Elina Jantunen in Finnish can be found HERE on page 3.

 

Markusta haastateltiin Päijät-Häme-lehteen. Elina Jantusen kirjoittama juttu Hämeenkoskelta Balkanille löytyy sivulta 3 TÄÄLTÄ.

March 27th, 2019
Markus @ Radio Helsinki interview with Laura Friman/
Markus Radio Helsingissä Laura Frimanin haastattelussa

Markus was interviewed in Radio Helsinki by Laura Friman on Wednesday March 27th. Both raised in the 80's they managed to slip Orion by Metallica in the radio!
The interview in Finnish can be found from Laura's on demand broadcasts on that day starting at  02:31:50.
Make reading sexy again!

 

Markus oli Radio Helsingissä Laura Frimanin vieraana keskiviikkona 27.3. Kasarin kasvatit saivat ujutettua Metallican Orionin radioon!
Haastattelu löytyy Lauran on demand -lähetyksistä tuolta päivältä alkaen kohdasta 02:31:50.
Make reading sexy again!

March 27th, 2019
"Ahonen wrote a murder in Martsari"/
"Ahonen kirjoitti murhan Martsariin"

Markus was interviewed for Vantaan Sanomat published in Vantaa region.

Story "Ahonen wrote a murder in Martsari" by Armi Suojanen in Finnish (pages 26-27) HERE.

 

Markusta haastateltiin Vantaan Sanomiin. Armi Suojasen juttu "Ahonen kirjoitti murhan Martsariin" on luettavissa sivuilta 26-27 TÄÄLLÄ.

March 23rd, 2019
Markus @ Vihtori Book Fair in Tampere /
Markus Vihtorin kirjamessuilla

Markus was interviewed as a surprise guest by Jussi Lähde in Vihtori Book Fair in Hotel Ilves in Tampere on March 23rd.

Jussi Lähde haastatteli Markusta yllätysvieraana Vihtorin kirjamessuilla hotelli Ilveksessä Tampereella 23.3.

March 12th, 2019
Sieluttomat (The Soulless, Isaksson #5) published/
Sieluttomat, (Isaksson #5) julkaistu 12.3.

The fifth Isaksson series novel Sieluttomat (The Soulless) has been published in Finland on March 12th. The novel takes place in current day Helsinki, but also goes back to multiple places over the decades, including in the middle of horrors in Srebrenica in 1995.
What did you become when you grew up?

More information in the publisher WSOY site HERE.

 

Viides Isaksson-sarjan romaani Sieluttomat on julkaisu 12.3. Nykypäivän Helsinkiin sijoittuva romaani vie myös menneisyyden Päijät-Hämeeseen, Lahteen, Vantaalle, Turun seudulle sekä Srebrenican hirveyksien keskelle vuoteen 1995.

Mikä sinusta tuli isona?

Lisää Sieluttomista TÄÄLLÄ.

March 8th, 2019
Markus in KaupunginSanomat interview/
Markus KaupunginSanomien haastattelussa

The fifth Isaksson series novel Sieluttomat (The Soulless) will be published in Finland on March 12th.  Markus was interviewed for city newspaper KaupunginSanomat published in Helsinki region

Story in Finnish HERE.

 

Viides Isaksson-sarjan romaani Sieluttomat julkaistaan 12.3. Helsingin seudulla ilmestyvä KaupunginSanomat haastatteli Markusta.

Lisää Sieluttomista TÄÄLLÄ.

January 16th, 2019
Sieluttomat (The Soulless, Isaksson #5) out March 12th/
Sieluttomat, (Isaksson #5) julkaistaan 12.3.

The fifth Isaksson series novel Sieluttomat (The Soulless) will be published in Finland on March 12th. The novel takes place in current day Helsinki, but also goes back to multiple places over the decades, including in the middle of horrors in Srebrenica in 1995.
What did you become when you grew up?

More information in the publisher WSOY site HERE.

 

Viides Isaksson-sarjan romaani Sieluttomat julkaistaan 12.3. Nykypäivän Helsinkiin sijoittuva romaani vie myös menneisyyden Päijät-Hämeeseen, Lahteen, Vantaalle, Turun seudulle sekä Srebrenican hirveyksien keskelle vuoteen 1995.

Mikä sinusta tuli isona?

Lisää Sieluttomista TÄÄLLÄ.

January 16th, 2019
Isaksson series now out as audio books/
Isaksson-sarja nyt äänikirjoina

The first four Isaksson series novels are now out as audio books. Reader is actor Lauri Kortelainen.

 

Neljä ensimmäistä Isaksson-sarjan romaania on nyt kuunneltavissa äänikirjoina. Lukijana on näyttelijä Lauri Kortelainen.

 
February 16th, 2017
The Dorset Book Detective interview: “Where don’t I find inspiration?”/
Dorset Book Detective -blogin haastattelu: ”Mistä en löytäisi inspiraatiota?”

The Dorset Book Detective literary blog has published an interview of Markus.

The whole story “Where don’t I find inspiration?” can be read HERE.

 

Brittiläinen Dorset Book Detective -blogi on julkaissut Markuksen haastattelun.

Koko jutun voi lukea TÄÄLTÄ.

February 4th, 2017
”Stunning suspense and love novel”/ ”Huumaava jännitys- ja rakkausromaani”

Kansan Uutiset newpaper has published a review of Sydämenmurskajaiset (Heart Crushing Party) in its collection of reviews on Finnish crime novels published in 2016. Reviewer Kai Hirvasnoro is the Managing Editor of Kansan Uutiset. He was also in the jury deciding The Clew of the Year 2017 winner:

”If Ahonen's three previous novels are even nearly as good as this is, he is one of the most carefully guarded secrets in Finland...

Many others would use the basis to write a typical police novel, but Ahonen, who is revealed super skilled, has his means elsewhere...

Tormenting psychological suspense and changing of angles lift Heart Crushing Party above all ordinary suspense entertainment...

The ending is heart bursting and completes this excellent work in the way suitable in its style. Just as you feel there is no more hope left, there suddenly is one more chance.”

The whole story and review can be read in Finnish HERE.

 

Kansan Uutiset on julkaissut arvostelun Sydämenmurskajaisista vuoden 2016 suomalaisten dekkarien kollaasissaan. Arvostelun on kirjoittanut Vuoden johtolanka -palkintoraatiin kuulunut Kansan Uutisten toimituspäällikkö Kai Hirvasnoro.

”Jos Ahosen kolme aiempaa romaania ovat likikään yhtä hyviä, niin hän on yksi Suomen tarkimmin vartioiduimmista salaisuuksista...

Moni muu kirjoittaisi näistä lähtökohdista sen tavanomaisen poliisiromaanin, mutta huipputaitavaksi paljastuvan Ahosen keinot ovat muualla...

Piinaava psykologinen jännitys ja näkökulmien vaihtelut nostavat Sydämenmurskajaiset kaiken tavanomaisen jännitysviihteen yläpuolelle...

Loppu on pakahduttava ja täydentää tämän loistavan teoksen sen tyyliin sopivalla tavalla. Juuri kun tuntuu ettei mitään toivoa enää ole, on olemassa sittenkin vielä yksi mahdollisuus.”

Koko jutun ja arvostelun voi lukea TÄÄLTÄ.

 
 
January 15th, 2017
”Markus Ahonen writes in an addictive way"/ "Markus Ahonen kirjoittaa koukuttavasti"

Paula in Kirjan pauloissa (Enchanted by the Book) literary blog has published a review of Sydämenmurskajaiset (Heart Crushing Party).

”Markus Ahonen writes in an addictive way, and I especially like his psychological touch where there is a lot of perpetrator's character history and its shadows behind the crime motives.”

The review can be read in Finnish HERE.

 

Kirjan pauloissa -kirjallisuusblogin Paula on julkaissut arvostelun Sydämenmurskajaisista.

”Markus Ahonen kirjoittaa koukuttavasti, ja erityisesti pidän hänen psykologisesta otteestaan, jossa rikoksen motiivien taustalta löytyy paljon tekijän henkilöhistoriaa ja sen varjoja.”

Koko arvostelun voi lukea TÄÄLTÄ.

 
 
December 30th, 2016
"The story goes on like a train"/
"Tarina etenee junan lailla"

Jonna in Kirjakaapin kummitus (Book Cupboard Ghost) literary blog has published a review of Sydämenmurskajaiset (Heart Crushing Party).

”Markku Isaksson is a pleasant figure. His everyday life with challenges and sources of joy and hope are comfortably  described through him, for example in relationship context. Pleasant is also the fact that even though there are violent deaths in the story, the violence is not used in an indulging way.
The story goes on like a train so that I gladly stayed in the ride until the end - and will gladly be hopping in again with the fifth detective story.”

The review can be read in Finnish HERE.

 

Kirjakaapin kummitus -kirjallisuusblogin Jonna on julkaissut arvostelun Sydämenmurskajaisista.

”Markku Isaksson on hahmona miellyttävä, ja mukavasti hänen kauttaan kuvataan miehen arkista elämää haasteineen ja ilonaiheineen sekä toiveita esimerkiksi parisuhteeseen liittyen. Miellyttävää on sekin, että vaikka tarinassa kuollaan väkivaltaisesti, ei väkivallalla mässäillä.

Tarina etenee junan lailla niin, että kyydissä pysytteli mielellään loppuun saakka - ja mielelläni kyytiin vielä palaan vaikkapa viidennen dekkarin myötä.”

Koko arvostelun voi lukea TÄÄLTÄ.

December 27th, 2016
Heart Crushing Party one of the best crime novels in the second half of 2016/
Sydämenmurskajaiset vuoden 2016 toisen puolikkaan parhaita dekkareita

Luetut.net (read.net) literary blog has chosen Sydämenmurskajaiset (Heart Crushing Party) as one of the best crime novels in the second half of 2016. Among the six are also works of Ursula Poznanski, Stephen King, Douglas Preston/Lincoln Child, Stuart MacBride and Antti Tuomainen.

“Many-sidedness, skillfully constructed plot, characters and element of surprise lift Heart Crushing Party high in newly published crime novels' race.”
The post can be read in Finnish HERE.

 

Luetut.net-kirjallisuusblogi on nostanut Sydämenmurskajaiset yhdeksi vuoden 2016 toisen puolikkaan kuudesta parhaasta dekkarista. Mukana ovat Sydämenmurskajaisten lisäksi myös romaanit kirjailijoilta Ursula Poznanski, Stephen King, Douglas Preston/Lincoln Child, Stuart MacBride ja Antti Tuomainen.

“Monitahoisuus, taitavasti rakenneltu juoni, henkilöhahmot ja yllätyksellisyys nostavat Sydämenmurskajaiset korkealle uutuusdekkarien kilvassa.”

Postauksen voi lukea TÄÄLTÄ.

December 21st, 2016
"Markus Ahonen is well on his way to the top of country's crime novelists' list"/
"Markus Ahonen on neljännellä Isaksson-kirjallaan hyvää vauhtia matkalla kohti valtakunnan dekkarikärkeä"

Local newspaper Päijät-Häme has published an excellent review of Sydämenmurskajaiset (Heart Crushing Party).
"With his fourth Isaksson book, Markus Ahonen is well on his way to the top of country's crime novelists' list."
The review written by editor-in-chief Stiina Ikonen can be read in Finnish HERE.

 

Paikallislehti Päijät-Häme on julkaissut erinomaisen arvostelun Sydämenmurskajaisista.

"Markus Ahonen on neljännellä Isaksson-kirjallaan hyvää vauhtia matkalla kohti valtakunnan dekkarikärkeä."

Päätoimittaja Stiina Ikosen kirjoittaman arvostelun voi lukea TÄÄLTÄ.

December 21st, 2016
"Markus Ahonen feels comfortable in Ireland but stays in Finland in his crime novels"/
"Markus Ahonen viihtyy Irlannissa mutta pysyy dekkareissaan Suomessa"

Ruumiin kulttuuri (Body Culture), the quarterly journal of The Finnish Whodunnit Society, has published a five-page story about Markus, his career, life and books.
The story written by editor-in-chief Keijo Kettunen can be read in Finnish HERE.

 

Suomen Dekkariseuran Ruumiin kulttuuri -lehti on julkaissut viisisivuisen haastattelun Markuksesta, hänen urastaan, elämästään ja kirjoistaan.

Päätoimittaja Keijo Kettusen kirjoittaman jutun voi lukea TÄÄLTÄ.

December 21st, 2016
"Greatest of them is love"/
"Suurin niistä on rakkaus"

Ruumiin kulttuuri (Body Culture), the quarterly journal of The Finnish Whodunnit Society, has published a great review of the fourth Isaksson series novel Sydämenmurskajaiset (Heart Crushing Party).

”Heart Crushing Party is a good example of  a skill to write quality suspense. The narrative moves smoothly in several time layers, and the changing points of views of central characters challenge the reader to preciseness.

The story side plots comment the hardening values of our society and wake up genuinely to live along in the Middle East conflict and what refugees have to suffer", writes Tuula Okkonen.

 

Suomen Dekkariseuran Ruumiin kulttuuri -lehti on julkaissut erinomaisen arvostelun neljännestä Isaksson-sarjan romaanista Sydämenmurskajaiset.

”Sydämenmurskajaiset on hyvä osoitus taidosta kirjoittaa laatujännitystä. Kerronta liikkuu sujuvasti useilla aikatasoilla, ja keskushenkilöiden vaihtuvat näkökulmat haastavat lukijaa tarkkuuteen.

Tarinan sivujuonet kommentoivat yhteiskuntamme koventuvia arvoja ja herättelevät aidosti myötäelämään Lähi-idän konfliktin ja pakolaiseksi joutumisen kärsimyksiä", Tuula Okkonen kirjoittaa.

December 16th, 2016
"The Finnish Jo Nesbø concentrates on Christmas"/
"Suomen Jo Nesbø keskittyy jouluun"

KaupunkiSanomat city newspaper based in Helsinki has published a story about Markus.
The story The Finnish Jo Nesbø concentrates on Christmas can be read in Finnish (on page 4) HERE.

 

Helsingissä ilmestyvä kaupunkilehti KaupunkiSanomat on julkaissut jutun Markuksesta.

Koko jutun Suomen Jo Nesbø keskittyy jouluun voi lukea (sivulta 4) TÄÄLTÄ.

December 12th, 2016
"Many-sidedness, skillfully built plot, characters and the element of surprise lift Markus Ahonen's Heart Crushing Party high in this year's new detective novels' race"/
Monitahoisuus, taitavasti rakenneltu juoni, henkilöhahmot ja yllätyksellisyys nostavat Markus Ahosen Sydämenmurskajaiset korkealle tämän vuoden uutuusdekkarien kilvassa."

Mari, the literature blogger blogging for Luetut.net, has published an excellent review of the fourth Isaksson series novel Sydämenmurskajaiset (Heart Crushing Party).

”Heart Crushing Party is an ambitious crime novel. More than just a detective novel. The large number of themes, complexity and characters could lead to a full mix-up. But Ahonen doesn't get mixed in his webs, but keeps his head finely above the surface. The author gives his readers something to think about, and the tone is occasionally pleasantly reflective.

Many-sidedness, skillfully built plot, characters and the element of surprise lift Markus Ahonen's Heart Crushing Party high in this year's new detective novels' race.”
The review can be read in Finnish HERE.

 

Luetut.net-kirjallisuusblogin bloggari Mari on julkaissut erinomaisen arvostelun neljännestä Isaksson-sarjan romaanista Sydämenmurskajaiset.

”Sydämenmurskajaiset on kunnianhimoinen rikosromaani. Enemmän kuin pelkkä dekkari. Erilaisia teemoja, monitahoisuutta ja henkilöhahmoja on niin paljon, että lopputulos voisi olla pelkkää sekasotkua. Ahonen ei kuitenkaan sotkeennu verkkoihin ja pitää päänsä hienosti pinnalla. Kirjailija antaa lukijoilleen ajattelemisen aihetta, ja dekkarin sävy on ajoittain miellyttävän pohdiskeleva.

Monitahoisuus, taitavasti rakenneltu juoni, henkilöhahmot ja yllätyksellisyys nostavat Markus Ahosen Sydämenmurskajaiset korkealle tämän vuoden uutuusdekkarien kilvassa.”

Koko arvostelun voi lukea TÄÄLTÄ.

 
 
December 11th, 2016
"The story is memorable and after reading the book you will remember you have read it.”/
"Tarina on mieleenpainuva ja kirjan luettuaan muistaa lukeneensa sen."

Henna, literature blogger for Hemulen's Book Shelf literary blog, has published a good review of the fourth Isaksson series novel Sydämenmurskajaiset (Heart Crushing Party).

”In a way it is a good-feeling detective novel, in a way not. Not in the way that you'd laugh when reading it. No, the events are tragic and in many moments reader might feel sadness. There is a melancholic tone throughout the whole book. Yes, from the basis that the characters are interesting and easy to approach. Yes, because the pages of the book can be turned comfortably knowing you are promised over 400 pages of peaceful, thought-provoking events. Yes, because the story is memorable and after reading the book you will remember you have read it.”
The review can be read in Finnish HERE.

 

Hemulin kirjahylly -kirjallisuusblogin Henna on julkaissut hyvän arvostelun neljännestä Isaksson-sarjan romaanista Sydämenmurskajaiset.

”Kyseessä on tavallaan hyvän mielen dekkari, toisaalta taas ei. Ei siltä kannalta, että lukiessa naurattaisi. Ei, tapahtumat ovat traagisia ja monissa kohdissa lukija saattaa tuntea surua. Koko kirjan ajan vallitsee melankolinen vire. Kyllä siltä pohjalta, että henkilöhahmot ovat kiinnostavia ja helposti lähestyttäviä. Kyllä, koska sivuja voi käännellä leppoisasti tietäen että luvassa on yli 400 sivua rauhallista, ajatuksia herättävää menoa. Kyllä siksi, koska tarina on mieleenpainuva ja kirjan luettuaan muistaa lukeneensa sen.”

Koko arvostelun voi lukea  TÄÄLTÄ.

 
 
December 5th, 2016
"Literally excellent writing works that no one should miss because of the “whodunnit stamp””/
"Loistavia teoksia, joita kukaan ei saisi missata "jännärileiman" takia."

Annika, For The Love of Books literature blogger also blogging for Suomi lukee (Finland Reads) site, has published an excellent review of the fourth Isaksson series novel Sydämenmurskajaiset (Heart Crushing Party).

"Heart Crushing Party is again a proof of the power of a detective story: in the genre you can really find literally excellent writing works that no one should miss because of the “whodunnit stamp”.
The review can be read in Finnish HERE.

 

Rakkaudesta kirjoihin -kirjallisuusblogin ja Suomi lukee -sivuston bloggari Annika on julkaissut erinomaisen arvostelun neljännestä Isaksson-sarjan romaanista Sydämenmurskajaiset.

"Sydämenmurskajaiset on jälleen osoitus dekkarin mahdista: genrestä löytyy todellakin kaunokirjallisesti loistavia teoksia, joita kukaan ei saisi missata "jännärileiman" takia."

Koko arvostelun voi lukea  TÄÄLTÄ.

 
 
December 3rd, 2016
"Via detours to a breakthrough”/
"Mutkien kautta läpimurtoon"

Kodin Uutiset has published a story in their online edition about Markus, his background, career and the fourth Isaksson series novel Sydämenmurskajaiset (Heart Crushing Party). They have also included this novel as their Christmas book recommendation. The paper will be available in Helsinki region for print readers in the coming week with a distribution of 200 000 copies.
The story can be read in Finnish (on page 11) HERE.

Kodin Uutiset on julkaissut näköislehdessään jutun Markuksesta, hänen taustoistaan, urastaan ja neljännestä Isaksson-sarjan romaanista Sydämenmurskajaiset. Lehti on myös ottanut Sydämenmurskajaiset joulun kirjavinkkeihinsä. Kodin Uutisten paperiversio jaetaan Helsingin alueella tulevalla viikolla. Sen painos on 200 000.

Koko jutun voi lukea (sivulta 11)  TÄÄLTÄ.

December 2nd, 2016
"Observer from the last seat row of the bus”/ "Tarkkailija bussin peräpenkiltä"

Lahden Seudun Uutiset city newspaper based in Lahti region in Finland has published a story about Markus, his books and the latest Isaksson series novel Sydämenmurskajaiset (Heart Crushing Party).
The story written by Petri Görman can be read in Finnish (page 4) HERE.

Lahden kulmilla ilmestyvä kaupunkilehti Lahden Seudun Uutiset on julkaissut jutun Markuksesta, hänen kirjoistaan ja neljännestä Isaksson-sarjan romaanista Sydämenmurskajaiset.

Petri Görmanin kirjoittaman jutun voi lukea näköislehden sivulta 4  TÄÄLTÄ.

 
 
November 26th, 2016
"He's a skillful writer, who manages detective novel writing without obnoxious violence.”/ "Taitava kirjoittaja, joka hallitsee rikosromaanin kirjoittamisen ilman vastenmielistä väkivaltaa."

Ulla Salo has reviewed the fourth Isaksson series novel Sydämenmurskajaiset (Heart Crushing Party) in her Ulla's Read Books literary blog.
The whole review can be read in Finnish HERE.

Ulla Salo arvosteli neljännen Isaksson-sarjan romaanin Sydämenmurskajaiset Ullan luetut kirjat -kirjallisuusblogiinsa.

Koko arvostelun voi lukea  TÄÄLTÄ.

November 24th, 2016
"I can warmly recommend Heart Crushing Party especially to the friends of domestic quality suspense." / "Voisin suositella Sydämenmurskajaiset -dekkaria lämpimästi etenkin kotimaisen laatujännityksen ystäville."

Satu Järvinen has reviewed the fourth Isaksson series novel Sydämenmurskajaiset (Heart Crushing Party) to her Kirjat kertovat (Books Tell) literary blog.
The whole review can be read in Finnish HERE.

Satu Järvinen arvosteli neljännen Isaksson-sarjan romaanin Sydämenmurskajaiset Kirjat kertovat -kirjallisuusblogiinsa.

Koko arvostelun voi lukea  TÄÄLTÄ.

November 17th, 2016
Heart Crushing Party reviewed in Helsingin Sanomat / Sydämenmurskajaisten arvostelu Helsingin Sanomissa

Helsingin Sanomat, the biggest daily newspaper in Finland, has reviewed the fourth Isaksson series novel Sydämenmurskajaiset (Heart Crushing Party).
“Heart Crushing Party effectively addresses the psychological processes behind people's solutions, emotions and fates. One act can determine many people's lives for years to come, and the past doesn't leave alone, no matter what it includes,” Pertti Avola writes. The whole review can be read in Finnish HERE.

Helsingin Sanomat arvosteli neljännen Isaksson-sarjan romaanin Sydämenmurskajaiset.
”Sydämenmurskajaiset pureutuu tehokkaasti psykologisiin prosesseihin henkilöiden ratkaisujen, tunteiden ja kohtaloiden takana. Yksi teko saattaa määrittää monen ihmisen elämän vuosikausiksi eteenpäin, eikä menneisyys jätä rauhaan, oli siellä sitten mitä tahansa”, Pertti Avola kirjoittaa.

Koko arvostelun voi lukea  TÄÄLTÄ.

November 17th, 2016
Author story on Krista's blog / Kirjailijakuva Kristan blogissa

Lukutoukan kulttuuriblogi's (Reading Worm's Culture Blog) Krista met Markus at Helsinki Book Fair and wrote an author story about him to her blog.

The whole story can be read in Finnish HERE.

Lukutoukan kulttuuriblogin Krista tapasi Markuksen Helsingin kirjamessuilla ja kirjoitti blogiinsa Markuksesta kirjailijakuvan. Sen voi lukea  TÄÄLTÄ.

November 17th, 2016
"Pondering book in crime fiction department" / "Pohdiskeleva kirja dekkariosastossa"

Lukuneuvos blog reviewer MeTu reviewed the fourth Isaksson series novel Sydämenmurskajaiset (Heart Crushing Party).
 The whole review can be read in Finnish HERE.

Lukuneuvos-blogin MeTu arvosteli neljännen Isaksson-sarjan romaanin Sydämenmurskajaiset.
Koko arvostelun voi lukea  TÄÄLTÄ.

November 16th, 2016
"A dangerous and melancholic, but a romantic heart" / "Vaarallinen ja melankolinen, mutta romanttinen sydän"

Lumiomena-blog reviewer Katja reviewed the fourth Isaksson series novel Sydämenmurskajaiset (Heart Crushing Party).
"Heart Crushing Party holds you well as a suspense novel should and it also really surprises you well with the resolution of the plot.
Isaksson's investigations include suspense and warmth, past and present times. Heart Crushing Party has, also by its name, a dangerous and melancholic, but a romantic heart." The whole review can be read in Finnish HERE.

Lumiomena-blogin Katja arvosteli Sydämenmurskajaiset.
"Sydämenmurskajaiset pitää paitsi otteessaan, kuten jännityskirjan kuuluukin, myös oikeasti yllättää loppuratkaisullaan.
Isakssonin tutkimuksissa mukana on jännitystä ja lämpöä, mennyttä ja nykyisyyttä. Sydämenmurskajaisissa on nimeään myöten vaarallinen ja melankolinen, mutta romanttinen sydän." Koko arvostelun voi lukea  TÄÄLTÄ.

 
 
November 16th, 2016
"Markus Ahonen's crime novels are born in Ireland" / "Markus Ahosen dekkarit syntyvät Irlannissa"

Koillis-Helsingin Lähitieto paper published in Northeastern Helsinki where Markus was born has published a story about Markus and Isaksson series novels. The story written by Teija Loponen can be read in Finnish HERE.


Koillis-Helsingin Lähitieto -lehti on julkaissut jutun Tapanilasta syntyisin olevasta Markuksesta ja Isaksson-dekkareista. Teija Loposen kirjoittaman jutun voi lukea TÄÄLTÄ.

November 10th, 2016
"Heart Crushing Party brought crime novelist back home" / "Sydämenmurskajaiset toi dekkaristin takaisin kotiin"

Keski-Häme local newspaper has published a story about Markus. The story Heart Crushing Party brought crime novelist back home written by Sari Mustjoki can be read in Finnish HERE.

Paikallislehti Keski-Häme on julkaissut Markuksesta jutun Sydämenmurskajaiset toi dekkaristin takaisin kotiin.

Sari Mustjoen kirjoittaman haastattelun voi lukea  TÄÄLTÄ.

November 9th, 2016
"Markus Ahonen's crime novel adventures also take place in Asikkala" / "Markus Ahosen dekkareissa seikkaillaan myös Asikkalassa"

Päijät-Häme local newspaper has published a story about Markus. The story Markus Ahonen's crime novel adventures also take place in Asikkala written by Tuomas Räihä can be read in Finnish HERE.

Paikallislehti Päijät-Häme on julkaissut Markuksesta jutun Markus Ahosen dekkareissa seikkaillaan myös Asikkalassa.

Tuomas Räihän kirjoittaman haastattelun voi lukea  TÄÄLTÄ.

 
November 6th, 2016
"Markus Ahonen's crime novel tracks always lead to Martinlaakso" / "Irlantilaistuneen Markus Ahosen rikosromaaneissa jäljet johtavat aina Martinlaaksoon"

Etelä-Suomen Sanomat regional newspaper based in Lahti in Päijänne Tavastia region in Finland has published a story about Markus. The story Markus Ahonen's crime novel tracks always lead to Martinlaakso written by Ilkka Kuosmanen can be read in Finnish HERE.

Lahdessa ja Päijät-Hämeen alueella ilmestyvä sanomalehti Etelä-Suomen Sanomat on julkaissut Markuksesta jutun Irlantilaistuneen Markus Ahosen rikosromaaneissa jäljet johtavat aina Martinlaaksoon.

Ilkka Kuosmasen kirjoittaman haastattelun voi lukea  TÄÄLTÄ.

October 16th, 2016
"Markus Ahonen is the Finnish equivalent to Jo Nesbø"  / "Markus Ahonen on Suomen vastine Jo Nesbølle"

Mira Aaltonen, the literature blogger in Liftaan (I Hitchhike) literary blog has written an excellent review of the fourth Isaksson series novel Sydämenmurskajaiset (Heart Crushing Party).

"With this book, Markus Ahonen is the Finnish equivalent to Jo Nesbø. Especially the Harry Hole series plot twists and ingenious structures bring up surprises that make me amazed. So happened in this one. When the similar "whatta heck" feeling was revealed when something I had taken for granted was suddenly wrong."

Full review of the novel can be read in Finnish HERE.

Liftaan-kirjallisuusblogin bloggari Mira Aaltonen on kirjoittanut erinomaisen arvostelun neljännestä Isaksson-romaanista Sydämenmurskajaiset.

"Markus Ahonen on tämän kirjan myötä Suomen vastine Jo Nesbølle. Varsinkin Harry Hole -sarjan juonenkäänteet ja nerokkaat rakenteet tuovat esiin yllätyksiä, jotka saavat minut hämmästymään. Niin kävi tässäkin. Samanlainen "mitä hittoa" -fiilis kun paljastui, että se jota pidin itsestäänselvyytenä olikin väärin."

Koko arvostelun Sydämenmurskajaisista voi lukea TÄÄLTÄ.

October 13th, 2016
Review of Tracks in Espoo city library blog  / Arvostelu Jäljistä Espoon kirjaston blogissa

Oili Sivula has written a good review of the third Isaksson series novel Jäljet (Tracks) for Espoo city library blog. Review of the novel can be read in Finnish HERE.

Oili Sivula on kirjoittanut hyvän arvostelun Kaminaan- Espoon kirjaston hyllyistä -blogiin kolmannesta Isaksson-romaanista Jäljet. Arvostelun voi lukea TÄÄLTÄ.

September 20th, 2016
Review of Sydämenmurskajaiset (Heart Crushing Party) in Finland Reads blog  / Arvostelu Sydämenmurskajaisista Suomi lukee -blogissa

Krista, the literature blogger in Suomi lukee (Finland Reads) blog has written an excellent review of the fourth Isaksson series novel Sydämenmurskajaiset (Heart Crushing Party). Review of the novel can be read in Finnish HERE.

Suomi lukee -blogin bloggari Krista on kirjoittanut erinomaisen arvostelun neljännestä Isaksson-romaanista Sydämenmurskajaiset. Arvostelun Sydämenmurskajaisista voi lukea TÄÄLTÄ.

September 17th, 2016
Markus at Helsinki Crime Literature Festival  / Markus Dekkarifestivaaleilla Helsingissä

Markus will be talking about the fourth Isaksson series novel Sydämenmurskajaiset (Heart Crushing Party) at Helsinki Crime Literature Festival 2016 in Helsinki Casino today. Other authors include Joël Dicker, Leena Lehtolainen, Salla Simukka, Marko Hautala, Jarkko Sipilä, Tapani Bagge, Risto Isomäki, Juha-Pekka Koskinen, Christian Rönnbacka, Matti Remes, Vera Vala, Markku Ropponen among others. The whole program of the day  HERE.

Markus kertoo uusimmasta Isaksson-sarjan romaanista Sydämenmurskajaiset Dekkarifestivaaleilla tänään. Mukana festivaaleilla ovat myös muun muassa Joël Dicker, Leena Lehtolainen, Salla Simukka, Marko Hautala, Jarkko Sipilä, Tapani Bagge, Risto Isomäki, Juha-Pekka Koskinen, Christian Rönnbacka, Matti Remes, Vera Vala, Markku Ropponen ja moni muu. Festivaalin koko ohjelma luettavissa  TÄÄLTÄ.

September 15th, 2016
Markus and Heart Crushing Party at Book Club of the Month / Markus ja Sydämenmurskajaiset Kuukauden kirjaklubilla

Markus will be taking part in the panel discussion about the fourth Isaksson series novel Sydämenmurskajaiset (Heart Crushing Party) at Dubrovnik Lounge & Lobby in Helsinki tonight. Discussion is part of the Book Club of the Month for recently published books. He'll be joining the discussion with authors with their recently published books, Risto Isomäki and Max Seeck. Interview will be conducted by Tammi Publishing Manager Hannu Harju.

Markus on tänään mukana paneelikeskustelussa Kuukauden kirjaklubilla kertomassa neljännestä Isaksson-sarjan romaanista Sydämenmurskajaiset. Kirjaklubi jrjestetään Helsingin Dubrovnik Lounge & Lobbyssa. Muina panelisteina uutuuskirjoistaan kertomassa ovat kirjailijat Risto Isomäki ja Max Seeck. Haastattelijana on Tammen kustannuspäällikkö Hannu Harju.

September 12th, 2016
Isaksson #4 Sydämenmurskajaiset (Heart Crushing Party) published  / Neljäs Isaksson-dekkari Sydämenmurskajaiset julkaistu

The fourth Isaksson series novel Sydämenmurskajaiset (Heart Crushing Party) has now been published by WSOY in Finnish. The main story events take place in years 1987 and 2015 with the web of investigation opening after two homicides in Helsinki, Finland. Some events also bring readers to Vantaa, Ireland, Lebanon and in the middle of harsh events in war-torn Syria. Description of the novel can be read in Finnish HERE.

Neljäs Isaksson-sarjan romaani Sydämenmurskajaiset on nyt nähnyt päivänvalon WSOY:n kustantamana. Kirjan päätapahtumat sijoittuvat vuosiin 1987 ja 2015 ja niinä Helsingin Vuosaaren edustalla tehtyihin murhiin. Kirja vie lukijan Helsingin lisäksi myös Vantaalle, Irlantiin, Libanoniin ja sodan runtelemaan Syyriaan. Lisätietoa Sydämenmurskajaisista voi lukea TÄÄLTÄ.

September 7th, 2016
"Markus's crime novels are soft-boiled"  / "Markuksen dekkarit ovat pehmeäksi keitettyjä"

Local newspaper  Kaarina, based in Kaarina in Southwestern Finland, has published a story about Markus and his upcoming fourth Isaksson series novel Sydämenmurskajaiset (Heart Crushing Party). Markus worked as Editor in Kaarina 1999-2000 and as Editor-in-chief 2000-2002. The story Markus's crime novels are soft-boiled written by Kaisu Hautamäki can be read (in Finnish, behind codes, 7.9. issue) HERE.

Kaarinassa ilmestyvä Kaarina-lehti on julkaissut jutun Markuksesta ja hänen pian ilmestyvästä neljännestä Isaksson-sarjan romaanistaan Sydämenmurskajaiset. Markus työskenteli Kaarina-lehdessä toimittajana 1999-2000 ja päätoimittajana 2000-2002. Kaisu Hautamäen kirjoittama juttu Markuksen dekkarit ovat pehmeäksi keitettyjä on luettavissa näköislehdestä (koodien takana, 7.9. numero) TÄÄLTÄ.

August 31st, 2016
"Cosmopolitan author's new crime novel goes to Vuosaari"  / "Kosmopoliitin kirjailijan uutuusdekkari vie Vuosaareen"

Vuosaari paper  in Vuosaari in Eastern Helsinki has published a story about Markus and his upcoming fourth Isaksson series novel Sydämenmurskajaiset (Heart Crushing Party). The story Cosmopolitan author's new crime novel goes to Vuosaari written by Antti Honkanen can be read (in Finnish) HERE.

Helsingin Vuosaaressa ilmestyvä Vuosaari-lehti on julkaissut monipuolisen jutun Markuksesta ja hänen pian ilmestyvästä neljännestä Isaksson-sarjan romaanista Sydämenmurskajaiset. Antti Honkasen kirjoittama juttu Kosmopoliitin kirjailijan uutuusdekkari vie Vuosaareen on luettavissa näköislehdestä TÄÄLTÄ.

August 30th, 2016
Sydämenmurskajaiset (Heart Crushing Party) sample chapters on Bonnier site / Sydämenmurskajaisten näyteluvut Bonnierin sivuilla

Sample chapters of the soon to be published fourth Isaksson novel Sydämenmurskajaiset (Heart Crushing Party) are now to be read for free on Bonnier website. Read or download the first 24 pages (in Finnish) HERE.

Pian julkaistavan neljännen Isaksson-sarjan romaanin Sydämenmurskajaiset näyteluvut ovat nyt luettavissa Bonnierin sivuilla. Lue tai lataa näyte-pdf TÄÄLTÄ.

 
 
 
August 26th, 2016
Former summer reporter roasted in Rannikkoseutu / Entinen kesätoimittaja Rannikkoseudun haastattelussa

Local newspaper Rannikkoseutu based in Raisio and Naantali region in Southwestern Finland has published a story about Markus and his hardworking journey to be published by a big publisher.  Markus worked as a summer reporter in the paper in 1997. Story written by Joni Koski in Finnish (behind codes, August 26th issue)  HERE.

Raision ja Naantalin seuduilla ilmestyvä paikallislehti Rannikkoseutu on julkaissut jutun Markuksesta ja hänen matkastaan ison kustantajan talliin. Markus työskenteli kesätoimittajana Rannikkoseudussa 1997. Joni Kosken kirjoittama juttu on luettavissa näköislehdestä (koodien takana, 26.8. lehti) TÄÄLTÄ.

August 24th, 2016
Bus trip gave birth to an author / Bussimatka synnytti kirjailijan

Helsingin Uutiset city newspaper based in Helsinki, Vantaan Sanomat based in Vantaa and Länsiväylä based in Espoo have published a story about Markus, his upcoming fourth Isaksson novel Sydämenmurskajaiset (Heart Crushing Party), younghood experiences in Martinlaakso and the bus trip at age 14 that made Markus pursue career as an author.  Story written by Sami Iivonen in Finnish HERE.

Helsingin Uutiset, Vantaan Sanomat ja Länsiväylä ovat julkaisseet jutun Markuksesta, neljännestä Isaksson-romaanista Sydämenmurskajaiset, nuoruuden kokemuksista Vantaan Martinlaaksossa ja 14-vuotiaana koetusta bussimatkasta, joka sai Markuksen tähtäämään kirjailijan uralle. Sami Iivosen kirjoittama juttu on luettavissa TÄÄLTÄ.

August 22nd, 2016
Story about Markus's long journey in Satakunnan Kansa / Juttu Markuksen pitkästä matkasta Satakunnan Kansassa

Satakunnan Kansa regional newspaper based in Satakunta region in Southwestern Finland has published a story about Markus's long journey towards being published with a big publisher.  And what happened on a life-changing bus trip when Markus was 14. Story written by Ilona Koskimäki in Finnish HERE (22.8. paper behind codes).

Maakuntalehti Satakunnan Kansa on julkaissut aukeaman jutun Markuksen pitkästä matkasta suuren kustannusyhtiön kirjailijaksi. Ja siitä mitä tapahtui elämän muuttaneella bussimatkalla Vantaan Martinlaaksosta Helsinkiin Markuksen ollessa 14-vuotias. Ilona Koskimäen kirjoittama juttu on luettavissa näköislehdestä (koodien takaa) TÄÄLTÄ (22.8. lehti).

July 23rd, 2016
Burning Heart Book of the Week in Helsingin Sanomat crime fiction summer / Palava sydän Helsingin Sanomien dekkarikesän viikon kirja

The second Isaksson series novel Palava sydän (Burning Heart) is the Book of the Week in Helsingin Sanomat newspaper crime fiction summer on the week starting from July 23rd. Burning Heart is available for Helsingin Sanomat digital subscribers for free until July 29th.

Helsingin Sanomat is the biggest subscription newspaper in Finland and in the Nordic countries. Its circulation is 324 451 and readership 676 000.

More information in Finnish HERE.

 

Isaksson-sarjan toinen romaani Palava sydän on viikon kirja Helsingin Sanomien dekkarikesässä 23.7.-29.7. Helsingin Sanomat julkaisee digikirjastossaan kesä-heinäkuun aikana jokaisena viikkona yhden rikosromaanin digitilaajilleen maksutta.

Lisätietoa TÄÄLLÄ.

July 14th, 2016
Burning Heart Book of the Month in Pocket Shops/ Palava sydän Pocket Shop Suomen kuukauden kirja

 

The second Isaksson series novel Palava sydän (Burning Heart) is the Book of the Month in July in Pocket Shop Finland shops throughout Finland. Other parts of the series Meduusa (Medusa) and Jäljet (Tracks) are also on  sale for the whole month.

Toinen Isaksson-sarjan romaani Palava sydän on Pocket Shop Suomi -ketjun myymälöiden heinäkuun kuukauden kirja. Myös sarjan muut osat Meduusa ja Jäljet ovat tarjouksessa ketjun myymälöissä koko kuukauden ympäri Suomen.

 
July 1st, 2016
Story in Kaupunkisanomat Summer Helsinki issue/ Juttu Kaupunkisanomien KesäHesa-numerossa

 

Kaupunkisanomat paper distributed in Helsinki region has a story about Markus in their Summer Helsinki issue. The story (in Finnish)  on page 18 can be browsed HERE.

Helsingin seudulla ilmestyvän Kaupunkisanomien KesäHesa-numeron sivulla 18 on juttu Markuksesta. Voit lukea jutun TÄÄLTÄ.

June 17th, 2016
Sydämenmurskajaiset (Heart Crushing Party) in WSOY catalogue/ Sydämenmurskajaiset WSOY:n katalogissa

The fourth Isaksson series novel Sydämenmurskajaiset (Heart Crushing Party) has just appeared in WSOY autumn season book catalogue. Book appears on page 22.

WSOY:n syksyn 2016 kirjakatalogi on ilmestynyt. Syyskauden alussa ilmestyvä neljäs Isaksson-romaani Sydämenmurskajaiset esittelyssä katalogin sivulla 22.

 

 

June 13th, 2016
Burning Heart included in Helsingin Sanomat crime fiction summer / Palava sydän mukana Helsingin Sanomien dekkarikesässä

The second Isaksson series novel Palava sydän (Burning Heart) is included in Helsingin Sanomat newspaper crime fiction summer. Helsingin Sanomat will publish eight crime novels over June and July in their digital library on weekly basis. Each one will be available for Helsingin Sanomat digital subscribers for free. Helsinki will be in flames with Burning Heart from July 23rd on for a week. Other authors in addition to Markus in the series include Jari Järvelä, Kai Ekholm, Pierre Lemaitre, Risto Isomäki, Scott Turow, Tero Somppi and Jyrki Heino.

Helsingin Sanomat is the biggest subscribable newspaper in Finland and in the Nordic countries. Its circulation is 324 451 and readership 676 000.

More information in Finnish HERE.

 

Isaksson-sarjan toinen romaani Palava sydän on mukana Helsingin Sanomien dekkarikesässä. Helsingin Sanomat julkaisee digikirjastossaan kesä-heinäkuun aikana jokaisena viikkona yhden rikosromaanin digitilaajilleen maksutta. Palavan sydämen myötä Helsinki on liekeissä viikon ajan 23.7. alkaen. Mukana ovat Markuksen lisäksi kirjailijoista Jari Järvelä, Kai Ekholm, Pierre Lemaitre, Risto Isomäki, Scott Turow, Tero Somppi ja Jyrki Heino.

Lisätietoa TÄÄLLÄ.

June 1st, 2016
Isaksson series republished
/ Isaksson-sarja uudelleenjulkaistu

WSOY, the leading book publisher in Finland, has now republished the Isaksson series novels: Meduusa (Medusa), Palava sydän (Burning Heart) and Jäljet (Tracks) in Finnish as refined paperbacks and e-books.

WSOY belongs to Bonnier Books Finland, which is owned by international, Nordic-based Bonnier media group.

WSOY, Suomen johtava kirjankustannusyhtiö, on julkaissut uudelleen koko Isaksson-dekkarien sarjan: Meduusa, Palava sydän ja Jäljet, paranneltuina pokkariversioina ja e-kirjoina.

WSOY kuuluu Bonnier Kirjat Suomi -yhtiöön. Yhtiön omistaa kansainvälinen, Tukholmassa päämajaansa pitävä Bonnier-mediakonserni.

April 26th, 2016
Markus joins Bonnier literary stable. WSOY to republish the whole Isaksson series. Fourth Isaksson novel out in August. /
Markus Bonnierin talliin. WSOY julkaisee koko Isaksson-sarjan uudelleen. Neljäs Isaksson-romaani julkaistaan elokuussa.

 

Markus has joined Bonnier literary stable.

WSOY, the leading book publisher in Finland, will republish the Isaksson series novels: Meduusa (Medusa), Palava sydän (Burning Heart) and Jäljet (Tracks) in Finnish as refined paperbacks in Spring 2016.

The fourth and new Isaksson series novel Sydämenmurskajaiset (loosely translated as Heart Crushing Party) will see the light of day in hardcover in August/September.

Publishing contracts also include e-book versions as well as audio books.

WSOY belongs to Bonnier Books Finland, which is owned by international, Nordic-based Bonnier media group.

 

 

Markus on liittynyt Bonnierin kirjailijatalliin.

WSOY, Suomen johtava kirjankustannusyhtiö, julkaisee uudelleen koko Isaksson-dekkarien sarjan: Meduusa, Palava sydän ja Jäljet, paranneltuina pokkariversioina keväällä 2016. Sarja saa jatkoa, sillä elo-syyskuussa päivänvalon näkee neljäs Isaksson-romaani Sydämenmurskajaiset.
Sopimukset sisältävät myös kaikkien Isaksson-romaanien e-kirjaversiot sekä äänikirjat.

WSOY kuuluu Bonnier Kirjat Suomi -yhtiöön. Yhtiön omistaa kansainvälinen, Tukholmassa päämajaansa pitävä Bonnier-mediakonserni.

 
January 1st, 2016

Review of 'Tracks' on All About a Book blog/

Jäljet-arvostelu Kaikkea kirjasta -blogissa


Third Isaksson series novel Tracks recently received a very good review on Kaikkea kirjasta (All About a Book) literary blog. The review can be read HERE (in Finnish).

 

Kolmas Isaksson-sarjan romaani Jäljet sai hiljattain Kaikkea kirjasta -blogissa hienot arvostelut. Arvion voi lukea TÄÄLTÄ.

 
December 28th, 2015

Markus the most followed Finnish author on Twitter / Markus Twitterin seuratuin suomalaiskirjailija

 

Markus has hit the Brandsome charts as a new entry as the most followed Finnish author on Twitter. Finland-based Brandsome measures the popularity of product and personal brands in different social media platforms.

You may look at the current Brandsome author Twitter chart HERE.

Markus's overall Brandsome statistics are HERE.


Markus on listattu Brandsomen listalla uutena listattuna seuratuimmaksi suomalaiskirjailijaksi Twitterissä. Suomalainen Brandsome mittaa tuotteiden ja henkilöbrändien suosituimmuutta eri sosiaalisen median alustoilla.

Brandsomen tämänhetkinen kirjailijalista TÄÄLLÄ.

Markukseen liittyvät Brandsome-listatilastot TÄÄLLÄ.

 
December 9th, 2015
Interview in WriterStory blog/
Haastattelu WriterStory -blogissa
 

Markus was interviewed about the first Isaksson series novel Medusa and his career for India-based WriterStory blog by Nikhil Narkhede. The interview can be read HERE.


Markuksen haastattelu Intiasta julkaistavassa WriterStory-blogissa. Ensimmäiseen Isaksson-sarjan romaaniin Meduusaan ja kirjalliseen uraan keskittyvän haastattelun teki Nikhil Narkhede.

Englanninkielisen haastattelun voi lukea TÄÄLTÄ.

 
September 1st, 2015
Interview in Cinema Scandinavia Magazine/ Haastattelu Cinema Scandinavia -lehdessä
 

Markus was interviewed for Australia-based Cinema Scandinavia Magazine Nordic Noir Issue (issue 10/2015).

You may order the magazine HERE.


Markuksen haastattelu Australiassa koostettavan Cinema Scandinavia -lehden Nordic Noir -erikoisnumerossa (numero 10/2015) .

Voit tilata lehden TÄÄLTÄ.

 
July 15th, 2015
Interview on Nordophile website/ Haastattelu Nordophile-sivustolla
 

Markus was interviewed by Sarah Surgey for Nordophile website:

Read the interview HERE.


Sarah Surgey haastatteli Markusta Nordophile-sivustolle.

Voit lukea haastattelun (englanniksi) TÄÄLTÄ.


.

 
June 4th, 2015
Medusa presentation in The International Book Lover literary blog/ Meduusan esittely The International Book Lover -blogissa
 

Presentation of Medusa in Italian blogger Giada's literary blog:

 

Read it HERE.

 

Meduusan esittely italialaisen Giadan kirjallisuusblogissa:

 

Voit lukea sen (englanniksi) TÄÄLTÄ:
 

 
Review in Book Cupboard Ghost literary blog/ Arvostelu Kirjakaapin kummitus -blogissa
 

Tracks was reviewed by Jonna in Book Cupboard Ghost literary blog. Review in Finnish HERE.

 

Kolmannen Isaksson-romaanin Jäljet arvostelu Jonnan Kirjakaapin kummitus -blogissa. Lue arvostelu TÄÄLTÄ.

 
April 12th, 2015
Interview in Talent Showcase blog/ Haastattelu Talent Showcase -blogissa
 

Markus was interviewed for Aldin Muratovic's (from Istanbul) Talent Showcase blog. Read the interview HERE.

 

Markuksen haastattelu istanbulilaisen Aldin Muratovicin Talent Showcase -blogissa. Lue englanninkielinen haastattelu TÄÄLTÄ.

 
April 2nd, 2015
Interview in Fiona Mcvie's blog/ Haastattelu Fiona Mcvien blogissa
 

Markus was interviewed for Fiona Mcvie's Authors' Interviews blog. Read the interview HERE.

 

Markuksen haastattelu skotlantilaisen Fiona Mcvien kirjailijahaastattelut-blogissa. Lue englanninkielinen haastattelu TÄÄLTÄ.

 
 
December 3rd, 2014
My Hometown Named Love and Author Introduction in Lauren Scharhag's blog/ Kotipaikkani on rakkaus ja kirjailijaesittely Lauren Scharhagin blogissa
 

Short story My Hometown Named Love from the collection by the same name and Markus' author introduction in Lauren Scharhag's literary blog. See HERE.

 

Kotipaikkani on rakkaus -kokoelman niminovelli englanniksi, My Hometown Named Love, sekä Markuksen kirjailijaesittely yhdysvaltalaisen Lauren Scharhagin kirjallisuusblogissa.
Kirjoitukset TÄÄLLÄ.

 
 
April 15th, 2014
Third Isaksson series novel 'Jäljet' (Tracks) published/
Kolmas Isaksson-sarjan romaani julkaistu
 

Third novel in crime-themed Isaksson series, Jäljet (Tracks), has today been published as an e-book in Finnish. It will hit e-retailers' stores  in coming weeks, but is already available for purchase and download from distributor's site:

 

Kolmas rikosaiheisen Isaksson-sarjan romaani Jäljet on tänään julkaistu e-kirjana. Romaani tulee lähiviikkoina e-kirjakauppoihin, mutta on jo nyt ostettavissa ja ladattavissa eri tiedostomuodoissa jakelijan sivustolta:

 

https://www.smashwords.com/books/view/429200


 

 
April, 2014
 
Third Isaksson series novel 'Jäljet' (Tracks) to be published soon/ Kolmas Isaksson-sarjan rikosaiheinen romaani julkaistaan pian

 

Third novel depicting Markku Isaksson's investigations in Helsinki Police Department Violent Crimes Unit  and his life, will be published as an e-book in Finnish in April. 'Jäljet' (Tracks) is part of the same series with the same police characters as in the awarded # 1 debut novel Meduusa (Meduusa) and #1 novel Palava sydän (Burning Heart).

 


Kolmas Helsingin poliisilaitoksen väkivaltarikosyksikössä työskentelevän Markku Isakssonin tutkimuksista ja elämästä kertova rikosaiheinen romaani Jäljet ilmestyy huhtikuussa e-kirjana. Romaani on samaa, samat poliisihahmot käsittävää sarjaa kuin palkittu, listaykköseksi ja e-kirjamenestykseksi noussut esikoisromaani Meduusa ja niinikään listakärkeen noussut Palava sydän.

 

 

 

February, 2014

Review of Medusa in Liftaan literary blog/
Meduusan arvostelu Liftaan-kirjallisuusblogissa

 

"That was a really fun reading experience. Already from the first meters - or should I say pages - I was positively surprised. Book was entertaining. There were fun details, sayings, characters. And in the end I was surprised once more. Big time. The book surprised me really pleasantly."

Mira Aaltonen, Liftaan (I hitchhike) literary blog

 

"Olipas todella hauska lukukokemus. Jo heti ensi metreiltä - tai pitäisikö sanoa sivuilta - alkaen olin positiivisesti yllättynyt. Kirja oli viihdyttävä. Oli hauskoja yksityiskohtia, sanontoja, tyyppejä. Ja pääsi ihan lopussa yllättämään vielä kerran. Isosti. Todella iloisesti yllätti koko kirja."

Mira Aaltonen, Liftaan-kirjallisuusblogi

 

Full review in Finnish/ Koko arvostelu suomeksi täällä:

http://liftaan.blogspot.ie/2014/02/markus-ahonen-meduusa.html

 

 

January, 2014

 

Markus into Apple iTunes Finland Bestselling Authors category/
Markus Applen Suomen iTunesin Bestseller-kirjailijat -kategoriaan

 

Apple iTunes Finland has selected Markus and his works into Bestselling Authors category. At the moment, the category consists of 14 authors, of whom 9 are non-Finns and 5 Finns. Authors in addition to Markus in the category are: Jo Nesbø, Reijo Mäki, Nora Roberts, Miika Nousiainen, Tess Gerritsen, Stephen King, Cassandra Clare, Liza Marklund, Donna Leon, Eve Hietamies, Patricia Cornwell, Conn Iggulden and Anna-Leena Härkönen.

 

Suomen Apple iTunes on nostanut Markuksen ja tämän teokset Bestseller-kirjailijoiden kategoriaan. Tällä hetkellä kategoriassa on 14 kirjailijaa, joista yhdeksän ulkomaista ja viisi suomalaista. Markuksen lisäksi kategoriassa ovat: Jo Nesbø, Reijo Mäki, Nora Roberts, Miika Nousiainen, Tess Gerritsen, Stephen King, Cassandra Clare, Liza Marklund, Donna Leon, Eve Hietamies, Patricia Cornwell, Conn Iggulden ja Anna-Leena Härkönen.

 
December, 2013

 

Meduusa in Apple iTunes Finland Best of 2013 catalog /
Meduusa Applen Suomen iTunesin Vuoden parhaat 2013 -katalogiin

 

The Finnish version of Medusa, the Isaksson mystery #1, has been, as in 2012, taken into Apple iTunes Finland Best of 2013 e-book catalog. This time in the category: Most sold: Fiction. Markus would like to thank all readers, downloaders and Apple!

 

Markuksen esikoisteos, ensimmäinen Isaksson-dekkari Meduusa nousi myös vuonna 2013 Applen Suomen iTunesin Vuoden parhaiden e-kirjojen katalogiin. Tällä kertaa kategoriassa Eniten myyneet: kaunokirjallisuus. Markus kiittää kaikkia lukijoita, lataajia sekä Applea!

 

Best of 2013 catalog here/ Vuoden parhaat 2013 -katalogi täällä:

http://www.itunes.com/iBooksBestof2013

 

13.12.2013
Review of Medusa in Luetut.net blog/​
Meduusan arvostelu Luetut.net -blogissa

 

"And indeed Ahonen has assembled a catchy detective story! Amount of pages doesn't make your head spin, the chapters are short, and the package remains tight ...
... At the end the reader is revealed a surprisingly profound message. "
Mari Södergård, Luetut.net literary blog

The full review here (in Finnish): http://www.luetut.net/

 

Luetut.net -kirjallisuusblogissa Meduusan arvostelu:
"Ja onpa Ahonen tosiaan kirjoittanut vetävän dekkarin! Sivumäärä ei päätä huimaa, luvut ovat lyhyitä, ja paketti pysyy tiiviinä...
... Lopussa lukijalle paljastuu yllättävän syvällinen sanoma."

Koko arvostelu täällä: http://www.luetut.net/

 

 

10.8.2013
Medusa published in English as an e-book/
Meduusa julkaistu englanniksi e-kirjana

 

Awarded #1 Nordic Noir mystery, Apple iTunes Finland top 100 chart #1 bestseller, iBookstore Best of 2012 catalog top fiction crime novel Medusa finally in English as an e-book. Get your copy downloaded from distributor's site, available in all formats. Soon available also through other e-book retailers. https://www.smashwords.com/books/view/345867

 

Palkittu Applen iTunes Finlandin top100 e-kirjalistan #1 bestseller, rikosromaani Meduusa on nyt julkaistu englanniksi e-kirjana. Saatavilla myös lahjaksi englanninkielisille ystäville jakelija Smashwordsin sivuilta. Pian myös muiden e-kirjakauppojen kautta.

https://www.smashwords.com/books/view/345867

 

 
28.5.2013
New website open/ Nettisivut avattu!

New website open./

Uudet nettisivut avattu.

 

 

12.4.2013
Review of Medusa in Engineer's Bookshelf blog/​
Meduusan arvostelu Insinöörin kirjahylly -blogissa

 

​"Dekkareiden ja rikosleffojen ystävänä toivoisin oikeastaan näkeväni Meduusan myös elokuvana. Toimisi."

The full review / koko arvio:

http://teresitan.blogspot.ie/2013/04/meduusa.html

 

 

10.3.2013​
Review of Medusa in Thoughts from Book Land blog/ Meduusan arvostelu Ajatuksia kirjamaasta -blogissa

"Itse viihdyin Meduusan parissa oikein hyvin, harvaa kirjaa minun lukutahdillani tulee ahmaistua kahdelta istumalta."

​The full review / koko arvio:

http://ajatuksiakirjamaasta.blogspot.ie/2013/03/markus-ahonen-meduusa.html

 

11.2. 2013

Review of Medusa in Hush, mom reads now! blog /
Meduusan arvostelu Hys, äiti lukee nyt -blogissa

"​Vangitseva ja nopeatempoinen tarina söi pari tuntia ainakin meikämutsin yöunista, kun en malttanutkaan laskea lukulaitetta käsistäni ennen kirjan loppumista, vaikka tarkoitus oli lukaista vain ensimmäinen luku."

The full review / koko arvio:

http://aitilukeenyt.blogspot.ie/2013/02/ahonen-meduusa.html

 

 

9.2. 2013

Review of My Hometown Named Love/ Kotipaikkani on rakkaus in (Kaiken voi lukea)

​ "Suosikikseni nousi tarina vanhasta miehestä, joka istui jalkapallo-ottelussa sateesta piittaamatta, ja kaikki tiesivät että häntä olisi turha maanitella sieltä katoksen alle."

The full review / koko arvio:

http://kaikenvoilukea.blogspot.ie/2013/02/markus-ahonen-kotipaikkani-on-rakkaus.html

 

bottom of page