top of page

AS A JOURNALIST

JOURNALISTINA

Markus has worked extensively as a journalist starting as a freelancer in the mid-90's ending up in a career cycle in the turn of the millennium. He has worked as Editor, later on as Editor-in-chief in three papers. After working as a TV Script Writer he has worked as a freelancer since 2005. Since moving to Ireland in 2006 he has worked as a flying correspondent having traveled in several dozen countries around Europe and elsewhere. He also writes columns and other stories not based in any particular place.

Markus on työskennellyt lehtimiehenä aloitettuaan freelancerina 90-luvun puolivälissä ja päädyttyään uraputkeen vuosituhannen vaihteen kieppeillä. Hän on työskennellyt toimittajana, myöhemmin kolmen lehden päätoimittajana. Tehtyään töitä tv-käsikirjoittajana Markus on työskennellyt freelancerina vuodesta 2005.  Muutettuaan Irlantiin 2006 hän on matkustanut lentävänä reportterina useisiin kymmeniin maihin Euroopassa ja sen ulkopuolella. Hän kirjoittaa myös kolumneja ja muita paikallistamattomia juttuja.

FOREIGN CORRESPONDENCE

ULKOMAANKIRJEEN-VAIHTAJANA

In addition to having worked as a journalist in his native country Finland and his country of residency Ireland, Markus has reported from Russia, Greece, India, Canada, Estonia, Sweden, Denmark, Poland, Germany, Netherlands, Belgium, France, Spain, Gibraltar, Portugal, Switzerland, Austria, Slovakia, Hungary, Romania, Bulgaria, Turkey, Italy, Vatican, Malta, Montenegro, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, UK (including England, Wales, Scotland, Northern Ireland), Isle of Man and Lebanon (including the war in Syria).

Suomen ja nykyisen asuinmaansa Irlannin lisäksi Markus on raportoinut kirjeenvaihtajana seuraavista maista: Venäjä, Kreikka, Intia, Kanada, Viro, Ruotsi, Tanska, Puola, Saksa, Alankomaat, Belgia, Ranska, Espanja, Gibraltar, Portugali, Sveitsi, Itävalta, Slovakia, Unkari,  Romania, Bulgaria, Turkki, Italia, Vatikaani, Malta, Montenegro, Kroatia, Bosnia ja Herzegovina, Serbia, Iso-Britannia (mukaanlukien Englanti, Wales, Skotlanti, Pohjois-Irlanti), Mansaari sekä Libanon (mukaanlukien Syyrian sota).

OTHER WRITINGS AND WORK

MUUT KIRJOITUKSET JA TYÖT

Markus has a versatile background in print journalism, TV script writing, writing reports, columns, blog posts as well as doing translations for stories, localisation for websites and sub-managing projects in investigative journalism. Topics vary from serious report issues to TV sketch humour. Try out!

Markuksella on monipuolinen tausta printtimedian eri tehtävistä, tv-käsikirjoittajana, reportterina, kolumnistina, bloggaajana, juttujen kääntäjänä, nettisivustojen lokalisoijana sekä tutkivan journalismin projektien välimiehenä. Aihepiirit vaihtelevat vakavista reportaasiaiheista tv:n sketsihuumoriin. Kokeile!

CLIENTS

Markus has written mainly to newspapers, magazines and special magazines in Finland, but his clients have included also international newspapers. He has written extensively to largest media groups in Finland including Alma Media, Sanoma Group, TS Group, ESA Group and their subsidiaries as well as numerous other medium and smaller media companies. His stories and research projects have also appeared in Irish newspapers such as The Irish Times and Irish Sunday Mirror.

ASIAKKAAT

Markus on kirjoittanut pääasiassa sanomalehtiin, aikakauslehtiin ja erikoislehtiin Suomessa. Asiakkaisiin on kuulunut myös kansainvälisiä sanomalehtiä. Vuosia kattavaa kirjoitusyhteistyötä Suomessa Markus on tehnyt muun muassa Alma Median, Sanoma Oy:n, TS-yhtymän, Mediatalo ESA:n, näiden tytäryhtiöiden ja lukuisten muiden keskisuurten ja pienempien mediayhtiöiden kanssa. Markuksen juttuja ja tutkivan journalismin projektien tuloksia on nähty myös irlantilaisissa sanomalehdissä Irish Timesissa ja Irish Sunday Mirrorissa.

DOING WRITING FOR YOU?

Markus writes in Finnish and English, and his Finnish works have been self-translated into English.

If you have a need for versatile work from a well-experienced journalist and creative writer no matter if it's factual, fictional or purely for fun, see the Contact page or contact via social media profiles.

KIRJOITUSTÖITÄ TARJOLLA?

Suomenkielisten tekstien lisäksi juttuja on julkaistu suoraan tai itsekäännettynä myös englanniksi. Mikäli tarvitset monipuolista työtä tehneen kokeneen journalistin ja vapaan kirjoittajan palveluksia faktan, fiktion tai silkan hauskanpidollisen kirjoittamisen muodossa, ota yhteyttä Yhteys-sivun tai  sosiaalisen median profiilien kautta.

bottom of page